Bu serideki yazımının ilkinde “benim bir Ökkeş Emmim var, zaman zaman onunla dertleşir ve konuşur, hasbihal ederim. Sağda-solda, havadan-sudan bahsederiz. Bazen de ciddi konular konuşuruz. Ne vakit içimi sıkan ve ruhumu daraltan konu olursa ararım Ökkeş Emmimi” demiştim. Bu mübarek günde, oruçlu ağızla Hemşehrim Kahramanmaraşlı Ökkeş Emmim ile yine hasbihal eyledik.

Bu serideki yazımının ilkinde “benim bir Ökkeş Emmim var, zaman zaman onunla dertleşir ve konuşur, hasbihal ederim. Sağda-solda, havadan-sudan bahsederiz. Bazen de ciddi konular konuşuruz. Ne vakit içimi sıkan ve ruhumu daraltan konu olursa ararım Ökkeş Emmimi” demiştim. Bu mübarek günde, oruçlu ağızla Hemşehrim Kahramanmaraşlı Ökkeş Emmim ile yine hasbihal eyledik.  

İşte Ökkeş Emmimle bir Ramazan günü sohbetimiz.

-Ökkeş Emmim merhaba. Ellerinden öpüyorum. Emmim, nasıl geçiyor bu mübarek Ramazan günleri?

-Merhaba Canım Ahmet. Ramazan keşke hiç geçmese. Ramazan keşke gelse de hiç gitmese. Öyle feyizli, bereketli ve hem ruhumuz, hem bedenimiz için öyle güzel ve mübarek günler ki, cevherden daha değerli, altından daha kıymetli günler bunlar.

-Evet, Ökkeş Emmi oruç tutuyoruz. Bedenimizi aç bırakarak sağlıklı kılıyoruz. Bir yerde duydum. Aç kalmak tıbben ispatlandı ve sağlığa çok faydalı olduğu kanıtlandı. Aç kalan hücreler vücudun adeta sigortası gibi tehlikeler karşı uyarıcı vazife görüyor ve hastalıklı hücreleri, aç kalan hücreler tamir ediyormuş. 

-Oğlum Can Ahmet, biz oruç tutmuyoruz,. Esasında  oruç bizi tutuyor. Bu bir. İkincisi de elbette açlık vücudu zinde tutar. Tok mide insanı uyanık tutar. Oruç ibadeti reşit olmuş sağlıklı Müslüman için fazdır. Sağlıklı ve reşit olmuş da oruç tutmuyorsa bir kişi “Müslümanım diyorsa da bir yerde sorun vardır.” Oruç tutmayanlar orucun bizi tuttuğunu bir anlasaydı, mesele kalmazdı.

-Oruç bizi nasıl tutar ki Ökkeş Emmi?

-Şöyle tutar Ahmet’im. İnsan bilinçli bir oruç tutan kişi ise, kendisine sataşana “ben oruçluyum” diyerek sataşmaz ve onunla didişmez ve beladan kurtulur. “Ben oruçluyum” diyerek harama bakmaz. “Ben oruçluyum” diyerek başka kötü işleri işlemez. Bak işte oruç, oruç tutanı kötülüklerden korudu. İşte bu yüzden biz oruç tutmuyoruz, oruç bizi tutuyor ve sınırlandırıyor. Bir de oruç tutan sağlıklı olur ki, böylece oruç onu zinde ve sıhhatli tutar.  

-Anladım Ökkeş Emmim. Esasında ben bu gün sizinle başka bir konuyu mütalaa etmek isterim Emmim.

-Nedir o konu Ahmet’im.

-Şu kapitalist sistemi bir anlat hele bir de senden dinleyelim.

-Zaten dertliyim ve hiç sevmem, hatta nefret ederim kapitalist sistemden. Tam damarıma bastın Ahmet’im. Anlatayım da dinle.

-Anlat Ökkeş Emmim, anlat.

-Kapitalizme, paranın yüceltilmesine, bankacılık sistemine, faize ve fakir-fukaraya, garip gurebaya kurulan faiz benzeri tüm para tuzaklarına bütün ruhumla, bütün kâlbimle karşıyım. Bunu baştan belirteyim Ahmet’im.

-Ben de karşıyım Emmim.

-Bir hususu daha belirteyim. Kapitalizme yalnız ben ve sen değil, ayrıca ve en önemlisi olarak Yüce Rabbimiz de karşıdır.

-Bu nasıl bir söz ve bu nasıl bir tespit Hocam. Yüce Allah (cc) kapitalist sisteme karşı mı?

-Evet, karşı.

-Nasıl karşı Hocam, bir ayet ile anlatmanız gerekecek sanırım.

-Tabi, böyle bir iddia ortaya atıyorsam ve “kapitalizme Allah karşı” diyorsam elbette Kur’an’dan delil getirmeliyim.

-Buyurun Hocam deliliniz dinleyelim.

-"Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın." (Haşr Suresi, 7. Ayet) Bu ayette, Yüce Rabbim diyor ki, sermaye yalnızca belli ellerde toplanmasın ve mal ile servet yalnız zenginlerde temerküz etmesin ve tüm toplumdaki fertlere yayılsın.

-Kapitalizmde mal ve servet yalnızca zenginlerde mi toplanıyor?

-Evet aynen öyle oluyor. Kapitalizmin üç büyük hilesi olan “faiz, döviz ve borsa” zengini daha zengin yaparak, gelir eşitsizliğine neden oluyor. Adam bankaya 1 milyon TL yatırdığında her ay 50 bin TL alıyorsa, fakirde olmayan para, yine olmuyor. Bu arada, parası olan faiz gelirleri ile gelir dağılımındaki uçurumu arttırdıkça artırıyor. Borsa da öyle. Borsa parası olan kazanıyor. Parası olmayana bir şey yok. Dövizden kâr edenler de zaten zenginler. Kısacası “kapitalizm, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan adaletsiz şeytani bir sistemdir.”

-Aynen Ökkeş Emmim.

-Kapitalizm yalnızca faiz, döviz ve borsayla değil aynı zamanda haksız kazançlarla ve israf ile de anılan bir sistemdir. Allah (cc) hem haksız kazançlara ve hem de israfa karşıdır.

-Sanırım yine ayetlerle delil getireceksin. Ökkeş Emmi.

-Evet Ahmet Oğlum.

-Dinliyorum Emmim.

-“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.” (Bakara Suresi, 188) Bu ayeti bir düşünün ve bir de kapitalist sistemdeki haksızlıkları, yolsuzlukları ve rüşvet çarkını düşünün. Durum hemen anlaşılır. Ve kapitalizme Yüce rabbim (cc) niye karşıymış, hemen anlarsınız.

-Peki bir de israflara gelelim Ökkeş Emmim.

-Oğlum Ahmet , kapitalizm demek israf demektir. Kapitalizm israf mantığı üzerine kuruludur. Sen, ben ve hepimiz ihtiyacımız olmadığı halde sırf kapitalizmin oyun ve hileleri ile alış veriş yapmıyor muyuz? İndirim, kampanya diyerek bizleri harcama tuzağına çekiyorlar.  Böylece hepimizi kandırıyorlar. “Şu ihtiyaç, bu ihtiyaç diye eşyaları pazarlıyorlar.  Aslında onlar asli ihtiyaç değil, olsa olsa, arzulardır.” Yani hayatın içinde “olsa iyi olur” diyeceğimiz taleplerimizdir. Kapitalizm talep ve arzuları sanki ihtiyaç gibi insanlara dayatıyor ve insanları tüketime zorluyor. Kapitalistler de insanları ihtiyaçları olmadıkları halde tüketsinler diye reklam  ve başka vasıtalarla bizi aldatıyorlar Böylece israf topumda yaygınlaşıyor. Halbuki Yüce Rabbimiz (cc) “Ey Âdemoğulları! “Her mescide giderken giyinin, ziynetinizi takının. Yiyin, için fakat israf etmeyin! Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez” diye buyuruyor. (A’raf Suresi 31) Evet, durum bu. Hazreti Allah (cc) israfı sevmez ve bu noktadan bakıldığında da Yüce Rabbimiz (cc) kapitalizme karşıdır.

-Çok teşekkür ediyorum Ökkeş Emmi. Benim için çok faydalı bir sohbet oldu. Ben de artık şunu çok iyi biliyorum. Yüce Rabbimiz (cc) kapitalizme karşıdır ve biz de Kapitalizme karşı olmalıyız. Vesselam.

-Ve aleykümselam.

(Ökkeş Emmim ile başta eğitim olmak üzere, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara ilişkin sohbetlerimiz devam edecektir. İnşallah)