Bismillah. Allah (cc), her şeye kadir bir varlıktır. İradesi olan sonsuz bir enerjidir. Kainatı yarattı. Atomlardan, galaksilere kadar her şey onu zikreder.

Bismillah.

Allah (cc), her şeye kadir bir varlıktır.

İradesi olan sonsuz bir enerjidir.

Kainatı yarattı. Atomlardan, galaksilere kadar her şey onu zikreder.

Onun için dönüp duruyorlar ya…

***

O, kendi iradesi ile Allah'a ibadet eden, onu zikreden bir varlık yaratmayı diledi.

İnsanları yarattı.

İnsanlara cüzi irade ile Yaradan'ına ibadet etme, zikretme veya isyan etme hakkı verildi.

Rahman ve rahim olan Allah, insanlara acıdı.

Yol gösterici Kitaplar, peygamberler gönderdi.

Ama insanları, nefis, şeytan ve insanlar arasından türeyen kafirler ve münafıklar sapıttı.

On sekiz bin peygamber de hep insanları uyarmaya, doğru yolu göstermeye gayret etti.

Buna rağmen İnsanoğlu hep nankör oldu.

Yoldan çıktı. Sapıkları kendine rehber etti.

Çok sevdiği haramlara bulaştı. İçki, kumar, faiz, zina ile yoldan çıktı.

Tabii ki, Allah tarafından da cezalandırıldı.

Savaşlar, salgın hastalıklar, depremler, volkanlar ve her türlü kötülüklerle…

Tarih sapıtan toplumların felaketini yazıyor.

Gezdiğiniz yerlerde, yıkılmış sarayları, tiyatroları, yıkılmış mabetleri görmüyor musunuz?

Dudaklarında firengi lekesi olan kadın heykellerini…

***

O Rabbil alemin ki, yine acıdı insan oğluna…

Geçmişten geleceğe, olanları ve olacakları açıklayan bir Kuranı Kerim gönderdi.

Ola ki anlayamazlar diye, çok özel yaratılmış eşsiz insan,

Hazreti Muhammed Mustafa (sav)yı gönderdi. O da bize Kuranı Kerimi anlattı ve yaşadı.

İşte bazı insanlar, O rehbere, öyle sarıldı ki, kurtuldu.

Dünyada ve ahirette başardı. Mutlu oldu.

***

Şüphesiz Allah (cc)ın gönderdiği sistem Kuran ve Sünnettir.

Bunu Resulü Ekrem (sav) defalarca söylemiştir.

Biz bu sisteme 'Ehli Sünnet' diyoruz.

Zamanla, nefis ve şeytan belasına duçar olan Müslümanlar da 72 parçaya bölündü.

Ama bir tanesi gerçekten kurtuldu.

Bunlara Efendimiz (sav); ' Fırkayi Naciye' dedi. Kurtulan parça…

İşte o Ehli Sünnettir. Sünnete sarılanlar, önce, Asrı saadette, Sasani devletini yıktı,

Bizans topraklarının üçte 2 sini Fethetti.

Sahabeden kurulu, Emevi devleti, Endülüs'ten Çin Seddine kadar İlay-ı Kelimetullahı götürdü.

Atalarımız Selçuklu, Anadolu'yu, Osmanlı, Avrupa'yı, Babürlü Hindistan'ı Fethetti.

Atalarımızın başarısı şüphesiz ki Ehli Sünnet sayesindedir.

***

Biz zayıflayınca kafirler bizi alt ettiler.

Kuranımızı, Sünnet yolumuzu elimizden aldılar.

Milletimizi, harama bulaştırdılar. İçki, kumar, faiz, zina batağına attılar.

Peygamberimizi, sahabeyi, Selçuklu ve Osmanlıyı dışladılar.

Fırsat buldukça onları kötülüyorlar.

Onların aklındaki gavurluk. Bizi de gavur etmek istiyorlar.

Ama biz, Allah'ın, hukuku, nizamı ve yüce Türk milletinin yüksek menfaati için,

Asla teslim olmayacağız. Yenilmeyeceğiz.

İnşallah kurtulacağız. Rabbimizin vaadi böyledir.