SEÇİMDE PARASI FAZLA OLAN ADAY AVANTAJLIDIR.

SEÇİMDE PARASI FAZLA OLAN ADAY AVANTAJLIDIR.

Kampanya finansmanına ilişkin yasal bir düzenleme olmaması, seçimlerin parasal bir yarışa dönüşmesine yol açıyor.

Ekonomisi güçlü olan aday ve partiler rakiplerine karsı̧ avantaj elde ediyor.

Para, hem seçimlerde ekonomik gücün siyasal güce dönüşmesi, hem de bireylerin ve grupların siyasette etki ve güç oluşturmaya çalışmalarında etkin olarak kullanılıyor.

 Bu durum, kadınlar başta olmak üzere küçük partiler ve bağımsız adaylar gibi grupların siyasete katılımında ciddi engel oluşturuyor.

Partiler ve adaylar, eşit koşullarda rekabet için devlet yardımından, radyo ve televizyondaki propaganda olanaklarından adil bir biçimde yararlanamadıkları belirtiyor. Medya, seçmenlerin, seçimlerin adil ve eşit bir yarış olarak geçmesi yönündeki beklenti ve isteklerini karşılayamıyor.

Siyasetin ve seçim kampanyalarının finansmanını izlemek, denetlemek ve ihlaller karşısında yaptırım uygulamak için özellikle Anayasa Mahkemesi’nin, sorunlu alanları düzeltmede etkisiz kaldığı görülüyor.

Adaylara ilişkin herhangi bir izleme denetim kurumu bulunmuyor. İzleme yapacak hükümet dışı kuruluşların bulunmayışı, tarafsız bir değerlendirme elde edilmesini engelliyor. Denetimlerin uluslararası akredite edilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılması doğru bulunuyor.

Öneriler

Bağışların, harcamaların, denetim süreçlerinin ve yaptırımların ayrıntılı ve şe af bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak yasal bir düzenleme hayata geçirilmeli.Düzenleme Siyasi Partiler Kanunu’nun iyileştirilmesi ile birlikte düşünülmeli.

Siyasi partilerin mali açıdan sıkı bir biçimde denetlenmesi konusunda Anayasa Mahkemesi yetersiz kalıyor. Denetimin daha etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi için teknolojiden yararlanılmalı.81 il ve 919 ilçeyi kapsayan web tabanlı bir ağ sistemi kurulmalı (e-devlet, e-içişleri vb.); siyasi partiler, gelir ve giderlerini bu sisteme işlemeli ve belgelerini yükleyebilmeli.

Bu yöntem, her partinin bilgilerininin halka şeffaf şekilde duyurulmasına katkı sunacak, etkin ve verimli denetime de olanak sağlayacak.Denetimin uluslararası akredite edilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılımalı.

Bağışçıların kişilik haklarının yasayla koruma altına alınmalı.

Seçimlere yönelik bir Etik İlkeler ya da Davranış Kuralları belirlenmeli.

Kampanyaların finansmanı konusunda farkındalık çalışmaları yapılmalı.

 

Yorumlar