İngiltere 1700 yıllarında Osmanlıyı yıkmak ve İslam ülkelerini de sömürmek için çalıştı. Bunun için sömürgeler bakanlığında İslam araştırmaları, İslam’a karşı operasyonlar için, bir teşkilat kurdu. Bu teşkilat İslam ülkelerine 5000 casus gönderdi.

İngiltere 1700 yıllarında Osmanlıyı yıkmak ve İslam ülkelerini de sömürmek için çalıştı.

Bunun için sömürgeler bakanlığında İslam araştırmaları,

İslam'a karşı operasyonlar için, bir teşkilat kurdu.

Bu teşkilat İslam ülkelerine 5000 casus gönderdi.

İslam halklarının, tarihi, kültürü, dili, inanç ve anlayışı töresi, kıyafet ve psikolojisi,

Ekonomik ve eğitim durumları araştırıldı.

***

Buna göre ; islam ülkelerinin lideri,

Onları çekip çeviren ve yönetenin Türkler olduğunu anlamakla,

Türk milletinin imhasını düşünüp,

Rusya ve Çin ile gizli anlaşmalar yaptı.

Ayrıca 100 yıl içinde Osmanlıyı yıkma,

Hilafeti kaldırma, Müslümanları başsız bırakma, mezhep farklarını kışkırtıp,

Ehli Sünneti yok etme planı yaptı.

Yeniçeri ocağı kaldırılıp, devlet ordusuz kalınca, Navarin baskını ile donanma da yakılınca,

Ruslar Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan girdi.

Fransızlar Cezayir'i işgal etti.

Devlet maaş ödeyemez hale geldi.

***

Bu fırsat bilen İngilizler; Malta'daki donanma ile padişahı tehdit etti.

Devlet de ve hukukta önemli değişiklik yapmak,

Kadroları İngiliz dostları(Mason) ile doldurmak şartıyla yardım vaat etti.

'Denize düşen yılana sarılır' diyerek ikinci Mahmut İngiliz İsteklerini kabul etti.

***

İngilizler, önce yörükleri yerleştirip, dağları güvensiz hale getidi ki,

Azınlıkları isyan ettirmek için,

Tanzimat'la İslam hukuku kaldırıldı.

Faiz dahil her türlü haramlar mubah hale getirildi.

İslam itikadını bozmak, cihat fikrini yok etmek için;

Medrese mezunlarına devlet kapısında ekmek vermediler.

Padişahı ve devlet kurumlarını Batı çıkarlarına göre denetleyen,

Encümeni daniş kurdular.

O kurum 2016, 15 temmuza kadar gizlice devam etti.

İslam hukukunu, ehlisünnet itikadını bozmak,

Dini inanç ve Allah'ın büyüklüğüne olan imanı zedelemek için,

Önce Mısır'da El Ezher'de, Peygamber Efendimizi (sav) ve Sünneti dışlayan,

Masonların eğitim verdiği bir okul haline getirdiler.

Dünyada bütün islami eğitimi, el Ezher'e yönlendirdiler.

***

Cumhuriyet döneminde, tevhidi tedrisat kanunu ile din eğitimi yasaklanınca,

Türkiye'de Müslümanlar cahil kaldı.

Çünkü din alimleri idam edildi.

1946 yılında İngiltere bütün Türk milleti üzerindeki hesapları ABD ye devretti.

Bununla ilgili, CIA görevlendirildi.

Vatikan'la işbirliğine gidildi. 3. Milenyumda Asya'yı Hıristiyan etme planı çerçevesinde,

İlahiyat fakülteleri açıldı. Bu okullarda, yetki Oryantalistlere(misyoner) verildi.

Burada yetişenler, Selefiliği (vehhabiliği) dava edindiler.

Bir çoğu ateist, Deist ve selefi oldular.

Selefilik bir İngiliz dinidir. Emperyalizmin en azgın ve zararlı koludur.

Bunların görevi, Ehli Sünneti ve Peygamberimizi(sav) dışlamak, Türkleri Hıristiyanlığa yöneltmektir.

Diyanetin içine bile sızmış bu gavur destekli Batıcı hocalar,

Emperyalizme zemin hazırlamaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli görevi, bu hainlerden devleti ve milleti korumak olmalıdır.