TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

İşte teklifte yer alan başlıca düzenlemeler:

1. Terör örgütlerine yardım edenlerin durumu: Terör örgütleriyle iş birliği içinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu kaynaklarını kullanmalarına destek veren veya bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların TSK ile ilişiği kesilecek.

2. Ekran yasağı maddesi: Emekli askerlere yönelik getirilmesi beklenen ekranda stratejik konularda açıklama yasağı maddesi yasadan çıkarıldı.

3. Şehit anne ve babalarına dernek üyeliği: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babalarının da üye olmasına izin verildi.

4. Muvazzaf personele ödeme: Silah altına alınan yedek personele, silah altına alındıkları tarihten itibaren silah altında oldukları sürece, aldıkları aylık, ücret ve diğer mali haklar, toplamı muvazzaf emsallere yapılan ödeme tutarını geçmemek kaydıyla ödenecek.

5. Kamulaştırma Kanunu değişikliği: Kamulaştırma Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılarak, kamu yararına yönelik ihtiyacın ortadan kalkması halinde ilgili idare tarafından terk edilebilecek durumda olan taşınmazların kullanımına son verilerek ilgililere iade edilmesi yoluyla kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında kamu zararının önüne geçilmesi sağlanacak.

6. Uzman Erbaşlarla ilgili düzenlemeler: Uzman Erbaşların sözleşmelerinin feshedileceği durumlar arasında, borçlu olma, alkol veya kumar bağımlılığı, terör örgütlerine yardım etme gibi durumlar bulunacak. Ayrıca, uzman erbaşların yıllık izinlerinin kullanımı, göreve gelmeme durumları ve diğer başarısızlık hallerine ilişkin düzenlemeler getirilecek.

7. Harp Okulu Kanunu değişikliği: Harp Okulları Kanunu'nda da çeşitli değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler arasında, sağlık nedenleri dışında okuldan çıkarılanlara yapılacak ödemelerde artış, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmalara ilişkin tazminatlar gibi düzenlemeler yer alacak.

Kaynak: AA