İklim değişikliği, uzun vadeli hava koşullarında, sıcaklıkta ve deniz seviyelerinde meydana gelen belirgin ve sürekli değişiklikleri ifade eder. Genellikle, bu değişikliklerin temel nedeni sera gazlarının atmosferde birikmesidir. İnsan kaynaklı faaliyetler, özellikle fosil yakıtların yanması, ormansızlaşma ve endüstriyel süreçler gibi etkenler, atmosferde sera gazlarının artmasına yol açar.

İklim değişikliği, uzun vadeli hava koşullarında, sıcaklıkta ve deniz seviyelerinde meydana gelen belirgin ve sürekli değişiklikleri ifade eder. Genellikle, bu değişikliklerin temel nedeni sera gazlarının atmosferde birikmesidir. İnsan kaynaklı faaliyetler, özellikle fosil yakıtların yanması, ormansızlaşma ve endüstriyel süreçler gibi etkenler, atmosferde sera gazlarının artmasına yol açar.

Bu artış, güneş ışınlarını tutarak ve yeryüzünden yansıyan ısının atmosferde kalmasına neden olarak sera etkisi yaratır. Bu durum, dünya genelinde ortalama sıcaklıkların artmasına ve iklimin değişmesine yol açar. İklim değişikliği bir dizi etkisi içerir, bunlar arasında aşırı hava olayları, deniz seviyesi yükselmesi, buzulların erimesi, ekosistem değişiklikleri ve su kaynaklarındaki değişimler bulunmaktadır. Bu konuda küresel çapta bilinç ve eylem artırma çabaları devam etmektedir.

Peki iklim değişti mi?

Evet, iklim değişiyor. Dünya genelinde iklim değişiklikleri gözlemlenmektedir. Bilimsel araştırmalar, sera gazlarının atmosferdeki artışının ve insan etkinliklerinin, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu değişiklikler, sıcaklık artışları, deniz seviyesi yükselmeleri, aşırı hava olayları ve diğer çeşitli etkilerle kendini gösterebilir.