Tümör lizis sendromu (Tumor Lysis Syndrome), hızlı bir tümörün tedavisi sırasında veya özellikle lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanserlerin tedavisinde görülen bir komplikasyondur. Bu sendrom, tümör hücrelerinin hızla parçalanması sonucunda vücuda büyük miktarda hücresel içerik salınmasıyla ortaya çıkar.

Tümör lizis sendromunun belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

  1. Elektrolit dengesizlikleri: Hiperkalemi (yüksek kan potasyumu), hiperürisemi (yüksek kan ürik asit seviyeleri), hiperfosfatemi (yüksek kan fosfat seviyeleri) gibi belirtiler görülebilir.

  2. Böbrek sorunları: Azotemi (böbreklerin atık maddeleri temizleme yeteneğinde azalma), oligüri veya anüri (idrar yapma azalması veya idrar yapmama), akut böbrek yetmezliği belirtileri olabilir.

  3. Kardiyovasküler sistem belirtileri: Hızlı veya düzensiz kalp atışları, hipotansiyon (düşük kan basıncı) gibi belirtiler gözlenebilir.

  4. Nörolojik belirtiler: Halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir.

  5. Kas iskelet sistemi belirtileri: Kas zayıflığı, kas krampları gibi belirtiler görülebilir.

Tümör lizis sendromunun semptomları genellikle tümör tedavisinin hızlı bir şekilde başladığı veya tedaviye yanıtın hızlı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu semptomlar, tümör hücrelerinin hızla parçalanması sonucu vücudun bu toksik maddelerle başa çıkamamasından kaynaklanır. Bu semptomlar acil tıbbi müdahale gerektirebilir, bu nedenle tümör lizis sendromunun belirtilerinin tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.