Bundan önceki yazımızda 15 gün boyunca her sahur vaktinde yazığım şiirlere yer vermiştim. Bu yazımda da 16. Sahurdan 30. Sahura kadar olan şiirlerim mevcuttur.

Tabi şiirlerim her sahurda iki kavram halinde bu iki kavramı kısaca tanımlama ve önemini kısaca tasvir etme şeklindedir.

15-Gerçek ve Yalan

Bir düşün, gerçek ile hiç yalan bir olur mu?

Atılmamış bir ok, bir mızrak yerini bulur mu?

Kesinlikle bin yalan, bir gerçeğe dahi eşit değil.

Yalanı at başından, gerçeği baş tacı bil.

16-Birlik ve Ayrılık

Birlikte rahmet, ayrılıkta nice azap var.

Birlik ve beraberlikte nice kâr, sevap var.

Birlikten ayrılanlar, girerler büyük zarara.

Şeytanın oyuncağı olup düşerler dara. 

17-Şeriat ve Tarikat

Hakikat yolunda şeriat ve tarikat, ilk iki kapı.

Hakikat yolcusuna gerektir ki bilsin adabı.

Hakikat için yola çıkmış ise bir derviş.

Şeriat ve tarikat ile elbet bitmez bu iş.

18-Marifet ve Hakikat

İnsan-ı kamil yolculuğunda son iki kapı.

Marifet ve hakikat ile tamamlanır yapı.

Marifet ve hakikat yolun en son faslıdır.

Her ikisi de bu kainatın özü ve aslıdır.

19-Habil ve Kabil

İnsanoğlunun Adem'den sonraki iki atası.

Kim Habil'in, kim Kabil'in arkasında yer tutası?

Biz Habil'i kendimize bir rehber, önder bildik.

Kabil'i ve onun gibileri defterden sildik.

20-Dünya ve Kainat

Sonlu olan bu Dünya, sonsuz bir kainat içinde.

Mü'min rahmani iman, kafir şeytani inat içinde.

Dünya basit, kainatı anlamak için hayret gerek.

İki cihan huzur için imani çaba ve gayret gerek.

21-Helal ve Haram

Helal dairesi geniştir, her insana yeter.

Haram hep pişmanlık demektir, sonu bin beter.

Hangi keyfe aldansan da ebedi değil, biter.

Harama tenezzül edip de sonra çekme keder.

22-Sabır ve Şükür

Sabır ve şükür, sanki bir ikiz kardeş gibidir.

İkisi de Dünya’da umut ve huzur sebebidir.

Mümin bir kula ancak bu iki hal yakışır.

Elbette yalnız, yalnız bu ikisindedir hayır.

23-Doğruluk ve İyilik

Önce doğru, sonra iyi olmalı her bir insan.

Önceliğin adalette olduğuna ah bir inansan.

İyilik yaparken dahi sakın doğruluktan şaşma.

Hep dengede ol, sakın ha sakın haddi aşma.

24-Devlet ve Millet

Bir elmanın iki yarısı Devlet ile Millet.

Bir elmanın felaketidir girerse içine illet.

Devlet ile Millet ayrılmaz bir bütündür.

Milletleri güçlü Devlet elbette üstündür.

25-Ehliyet ve Liyakat

Ehliyete ve liyakate sahip çık, yitirme.

İnsanlığı, adaleti ve huzuru bitirme.

Ehliyet ve liyakat biterse bir Devlet’te.

İşler yürümez, vatandaş çilede, halk dertte.

26-Kızılelma ve Batı

Batı’ya doğru seferin adıdır Kızılelma.

Hep sefer, hep zafer, asla asla yerinde durma.

Türk istikbalini Batı’ya doğru çizmiştir.

Bu uğurda tüm engelleri geçip ezmiştir.

27-Kudret ve Nusret

Allah'ın kudret ve nusret sıfatı besbellidir.

Kudret herkese, nusret mü'minlere tesellidir.

Kudret kuvvet demektir, nusret ise yardım.

Ben ilim ve hikmetle işte bu sonuca vardım.

28-Rahman ve Rahim

Allah Rahman ismiyle her canlıya nimet verir

Rahim ismiyle yalnız inananlar rahmetine erir.

Herkes rahmete ulaşamaz, Dünya’da nimetlense de.

Mü’minler rahmete erecek Dünya’da zahmetlense de.

29-Osmanlı ve Selçuklu

Osmanlı ve Selçuklu Orta Asya Türkleridir.

Cumhuriyetimizin ayrılmaz kökleridir.

Ağaçlar ve insanlar köklerinden kuvvet alır.

Köklerinden beslenmeyenler çürüyüp kalır.

30-İlim ve İrfan

İlim, dış Dünya’dan zihnine aldıklarındır.

İrfan, iç Dünya’nda kendinle kaldıklarındır.

İlim elde etmek boştur, eğer irfan yoksa sende.

Taşıdığın beden boştur, eğer iman yoksa sende.

Vesselam.

Evet, Yüce Rabbim (cc) nasip eyledi, bu sene de Ramazan oruçlarımızı tuttuk ve teravihlerimizi kıldık, sahurlara kalktık. Sahurlarda hem afiyetle yemek yedik, hem huşu ile namaz kıldık ve hem de yürekten şiir yazdık. Elhamdülillah.

İşte Ramazan-ı Şerif’in ikinci 15. gününde sahur vakitlerinde yazdığım şiirlerim. Bu yazıda o şiirleri yayınlıyorum. Zaten ilk 15 günlük şiirlerimi bundan önce yayınlamıştım.

Bu yazı vesilesiyle buradan tüm Ümmet-i Muhammed’in, tüm mü’minlerin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum. Allah tekrarını tekrar tekrar nasip eylesin, sağlıkla.

Amin