Şurası muhakkak ki, hayat denge üzerine işlemektedir. Dünya'da Yüce Rabbimizin koyduğu ilahi kanunlar tıkır tıkır işlemektedir.

Şurası muhakkak ki, hayat denge üzerine işlemektedir. Dünya'da Yüce Rabbimizin koyduğu ilahi kanunlar tıkır tıkır işlemektedir.

Tabiattaki tüm kuralların adı ilahi kurallardır. 'Su yüz derecede kaynar. Sıfır derecede donar. Ekinler önce yeşerir, sonra sararır ve başaklar olgunlaşınca hasat zamanı gelir. Yağmurun yağması için gökyüzünün bulutlarla kaplanması gerekir. Sağlığına ve beslenmesine dikkat eden daha az hastalanır. Sigara içenler kansere yakalanır. Alkol ve zararlı maddeleri içenler bedenlerini harap ederler Bedenleri harap olanın ruhu da harap olur. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.'

Tabiattaki ve hayattaki kurallar ve denge ve ahenk hepsi Allah'ı anlatır. Bu kuralları aslında hepimiz biliriz de. Zaten bir kısmını atasözü ve veciz söz diye de söyleriz.

Tekrar tabiattaki Allah'ın kanunlarına gelelim ve bir Muhterem Alimimizin sözlerine kulak verelim.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Şualar isimli eserinde bu hususta şöyle beyan ediyor:

Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. 'Bize Halıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar' dediler.

Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir. Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıb mikyasıyla, küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm i Zülcelali, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Hem, mesela, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede, okuduğunuz fenn-i makine mikyasıyla, küre-i arzın Ustasını ve Sahibini bildirir, tanıttırır.

Evet, Hak ve gerçek bu kadar açıktır.

Tabiattaki bu ilahi kurallar yanında bir de 'Sünnetullah' diye bir kavram vardır

Subhanallah, Allah'ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlar anlamında bir Kur'an terimidir.

Sünnetullah'a göre, çalışan başarır, çalışmayan başaramaz. Aklını kullanan mutlu ve huzurlu olur. Nefsine uyan pişman olur. Zafere seferle ulaşılır.

Durum bu kadar açık ve gerçektir. Bu kurallar birer ilahi kurallardır.

Tabi tüm bu kuralların üstünde Yüce Rabbimizin (cc) ihsan ve inayeti var. Yüce Rabbimiz (cc) bizden dua etmemizi istiyor. Yani her şeyi yaratan o Zat (cc) bizden sabır ve dayanma gücü de istiyor. O da dua ile olur.

Zaten dua iki türlü olur. Fiili dua ki çalışmak. Ve kavli duadır ki sabretmek.

Asr Suresinde geçen Hak ve Sabır, esasında çalışmak ve duadır.

Hak çalışmayı ve çabayı ve dua da sabrı ve dayanıklılığı gerektirir.

Gelin bu hususu bir de şiirle anlatalım. Sözü uzatmadan şiir ile yazımızı sonlandıralım.

ÇABA VE DUA*

*Asra yemin ederim ki,

İnsan gerçekten ziyandadır.

Ancak iman edip yararlı işler yapanlar,

birbirlerine Hakkı ve Sabrı tavsiye edenler başka.

(Asr Suresi)

Kim ki çalışmaya iki elle sarılır.

Bütün engeller ikiye yarılır.

İşte böyle başarıya varılır.

Azim ve çaba hep yoldaşın olsun.

İyilerle beraberdir nice melek.

Hep yörüngesinde döner felek.

Yerini bulur türlü türlü dilek.

Sabır ve dua hep yoldaşın olsun.

Güneş doğuyorsa elbet umut vardır.

Umudunu yitirirsen her yer duvardır.

İki elin hep sana dost ve yardır.

Azim ve çaba hep yoldaşın olsun.

Bir düşün tek kanatlı kuş uçar mı?

Etrafına neşe ve huzur saçar mı?

Vakti dolmadan bir çiçek açar mı?

Sabır ve dua hep yoldaşın olsun.

Hayatta mevcut çok açık bir denge.

Yüce Rabbim boyamış bin bir renge.

Aklını kullanırsan ulaşırsın ahenge.

Azim ve çaba hep yoldaşın olsun.

Gel artık gel, inat etme daha.

Korkma güven, aç elini Allah'a.

Bu huzura hiç biçilmez paha.

Sabır ve dua hep yoldaşın olsun.

Seni kurtarır doğru düşünce, iyi huy.

İnat etme, vicdanına tabi ol, uy.

Geç kalma, artık bu çağrıyı duy.

Sabır ve dua hep yoldaşın olsun.

Azim ve çaba hep yoldaşın olsun.

Vesselam.