Küresel ısınmanın etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Yapılan bir araştırma, durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya'da durum ciddi. Araştırmacılar, modelleme çalışmaları sonucunda korkutucu bir tahminde bulundu: Gezegenin sıcaklığını 70 dereceye kadar çıkaracak, yaşamı imkansız hale getirecek. Bu durum, hatta küs olduğunuz komşunuzla bile vedalaşmanız gerektiğini gösteriyor. 

01Ea55C79B336B020Bbc147F90176A9E

Araştırmacılardan Tarih

Araştırmacılar, insanlığın bu değişikliklerle hayatta kalamayacağını düşünüyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir çalışmada, süper bilgisayarlar kullanılarak gelecek 250 milyon yıl için iklim modellemesi yapıldı. Sonuçlar korkutucu: Dünya'ya bir kez daha tek bir süper kıta hakim olacak, ancak bu kıta neredeyse hiçbir memelinin yaşamayacağı bir yer olacak.

Çalışmanın baş yazarı ve Bristol Üniversitesi Cabot Çevre Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Alexander Farnsworth, "Uzak gelecekte her şey çok kasvetli görünüyor" dedi ve ekledi: "Karbon dioksit seviyeleri şu anki seviyelerin iki katı olabilir. Güneşin de yaklaşık yüzde 2.5 daha fazla radyasyon yayması ve süper kıtanın temel olarak sıcak, nemli tropikal bölgelerde yer alması bekleniyor. Bu da gezegenin büyük bir bölümünün 40 ila 70 derece arasında sıcaklıklarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor."

663C6De238071128 W1200Xh1200

Gelecekteki İklim Krizinin Tehlikeleri

Eski süper kıta Pangea'ya atıfta bulunarak, yeni süper kıta Pangea Ultima olarak adlandırılıyor ve birden fazla problem ortaya çıkarıyor. Dünya, mevcut CO2 seviyelerinin yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasıyla başa çıkmak zorunda kalacak ve Güneş'in şu anki durumundan daha sıcak olacak. Ayrıca, süper kıtanın büyüklüğü, yaşanabilirliği neredeyse tamamen ortadan kaldıracak şekilde etkili olacak. Bu etkinin nedeni kıtasal etki olarak adlandırılıyor; yani, kıyı bölgelerinin iç kesimlere göre daha serin ve nemli olması ve yaz-kış sıcaklıklarının daha aşırı olmasıdır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, ortalama 40-50 santigrat derece olan ancak her iki uçta da aşırı sıcaklıkların yaşandığı, nadir su ve yiyecek kaynakları ve aşırı nemle birlikte, memelilerin yaşamasını neredeyse imkansız hale getirecek bir ortam oluşacak.

Dünya İçin Korkutucu Tablo

Belki de daha da kötü bir şekilde bu, en iyi senaryolardan biri olabilir. Çalışmanın hesaplamalarını yöneten Leeds Üniversitesi Dünya Sistem Evrimi Profesörü Benjamin Mills, “CO2’nin bugünkü yaklaşık 400 ppm değerinden, milyonlarca yıl sonra 600 ppm'nin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi ve devam etti: “Tabi bu hesaplama, insanların fosil yakıtları yakmayı bırakacaklarını varsayıyor, aksi takdirde bu sayıları çok daha erken göreceğiz.”

Çalışma milyonlarca yıl sonrasının Dünyası hakkında korkutucu bir tablo çizerken, yazarlar hemen önümüzdeki sorunları unutmamamız gerektiği konusunda da bir uyarıda bulunuyor. Bristol Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sağlık Araştırma Görevlisi ve makalenin ortak yazarı Eunice Lo, “Mevcut İklim Krizimizi gözden kaçırmamak hayati önem taşıyor, bu kriz insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının bir sonucudur” diye uyarıyor.

Kaynak: istiklal.com.tr