Evlerdeki elektrik aboneliği işlemlerinin cep telefonundan yapılabilmesini sağlayan yeni sistem, 1 Ocak 2024'te devreye girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hazırladığı projede önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu proje kapsamında, akıllı elektrik sayaçları kullanılarak Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturuldu ve Türkiye genelindeki elektrik sayaçları bu sisteme bağlandı.

Uygulama sayesinde elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşmakta.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda ancak uygulama hakkında az bilinen bir detay ortaya çıktı.

YIL SONUNA KADAR HERKES DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) akıllı sayaçların, geçmişe dönük verilerini de içerecek şekilde takip edilmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Haziran 2024 tarihine kadar geliştirecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin de bu uygulama için gerekli olan verileri EPİAŞ’a sağlayacak altyapıyı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar oluşturmaları gerekecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) de 1 Ocak 2025 tarihine kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak.

Dağıtım şirketleri de bu şartnameye uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını 1 Nisan 2025 tarihine kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerinin bu yazılım ile entegrasyonunu sağlayacak. Bununla birlikte dağıtım şirketleri tarafından 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcılar birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olmak zorunda olacak.

Kaynak: istiklal.com.tr