Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dünya genelinde geniş bir şekilde yerleşik durumdadır. Son verilere göre, Türk vatandaşlarının yurtdışında yaşadığı ülkeler ve bu ülkelerdeki dağılımı şu şekildedir:

Almanya: Almanya'da yaklaşık 2 milyon Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu, Almanya nüfusunun önemli bir kısmını oluştururken, Türk toplumunun Almanya'daki kültürel ve ekonomik etkisi büyüktür.

Fransa: Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk vatandaşı bulunmaktadır. Türk diasporası, Fransız toplumuna entegrasyon ve kültürel etkileşim açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Hollanda: Hollanda'da yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır. Türk topluluğu, Hollanda'nın çok kültürlü yapısında önemli bir yer tutmaktadır.

Birleşik Krallık: Birleşik Krallık'ta da 400 binin üzerinde Türk vatandaşı bulunmaktadır. Türk toplumunun Birleşik Krallık'taki varlığı ve etkisi göz önünde bulundurulmaktadır.

Diğer ülkelerde de Türk vatandaşlarının sayısı ve etkileşimleri önemlidir. Avusturya, Belçika, İsviçre, İtalya, Kanada, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde de Türk diasporası bulunmaktadır.

Türk vatandaşlarının yurtdışındaki varlığı, Türk kültürünün ve toplumunun uluslararası alandaki etkisini yansıtmaktadır.

Editör: Ali Özgür UZUN