Nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma taleplerine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Ayrıca, 1 hariçte işleme izin belgesi ve 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Firma taleplerine istinaden 13, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Bu belgeler, firmaların belirli hammaddeleri ithal edip işledikten sonra tekrar ihraç etmelerini veya yurt içinde satış yapmalarını sağlayan düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, izin belgelerinin verilmesi ve iptal edilmesi, ilgili firmaların taleplerine ve düzenlemelere uyumlarına göre gerçekleştirilir.

Kaynak: AA