Bu planlar, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Üye devletlerin bu planları her 6 yılda bir güncellemesi ve raporlaması gerekmektedir. Ancak Yunanistan, nehir havzası yönetim planlarını gözden geçirmediği, kabul etmediği ve raporlamadığı için bu karar alınmıştır. Ayrıca, Yunanistan'ın taşkın riski yönetim planlarını da aynı şekilde rapor etmediği belirtilmektedir.

Avrupa Komisyonu, Şubat 2023'te Yunanistan'a resmi bir bildirim mektubu göndermiş ve Kasım 2023'te Yunanistan'ı yükümlülüklerine uymaya ve planların gözden geçirilmesini tamamlamaya çağırmıştır. Ancak, ilgili planların hala sonuçlandırılmadığı ve Yunan makamlarının çabalarının yetersiz olduğu düşünüldüğü için Yunanistan'ın AB Adalet Divanı'na sevk edilmesi kararı alınmıştır.

Editör: Ali Özgür UZUN