Sorsalar bana “nasıl tanımlardınız” 2023’ü? Rezaletin, sefaletin tavan yaptığı;  acımasızlığın, zulmün, adaletsizliğin sıradanlaştığı;  riyanın, ikiyüzlülüğün, yalanın, talanın kavağa tırmandığı yıl derim. Durun isterseniz bir şiirimle ödüllendireyim(!) 2023’ü.

Sorsalar bana 'nasıl tanımlardınız' 2023'ü?

Rezaletin, sefaletin tavan yaptığı; acımasızlığın, zulmün, adaletsizliğin sıradanlaştığı; riyanın, ikiyüzlülüğün, yalanın, talanın kavağa tırmandığı yıl derim. Durun isterseniz bir şiirimle ödüllendireyim(!) 2023'ü.

YALANA İTİBAR…

Münafık verince harama berat

Ayaklar baş oldu, kuyruklar kanat

Siyasette algı, bir ince sanat(!)

Haysiyet mezatta; ar'da talan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Kim demiş serenat yar'a söylenir

Şiir, şarkı, türkü var'a söylenir

Söz namustur ancak ar'a söylenir

Ellerin üstünde çul var, palan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Ayrıklar ovada; kardelen yarda

Millet can derdinde, ağalar karda

Kaybettik izzeti, iffet kumarda

Gidişe kahrolup gözü dolan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Sevdaya çakılan çivi söküldü

Gerçeği saklayan sıva döküldü

Garip gurebanın boynu büküldü

Bedel ödeyende acı, nalan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Rant tavana vurdu, ayaz üşüdü

Soldu rengi alın, beyaz üşüdü

Avuçlarda dua, niyaz üşüdü

Hala içimize korku salan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Akıl ziyanlarda, bilim avare

Çemberin içine sığmıyor kare

Hala utanmazlar istiyor süre

Yüz manda derisi, hakkı çalan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Ruhlar alabora, tekne yalpada

Asıldı boşluğa hüzünlü seda

Sevap yağmurları almıyor gada

Kaderine küsüp saç baş yolan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

At izi, it izi seçilmez oldu

Liyakate kapı açılmaz oldu

Hile, hurda, kumpas geçilmez oldu

Ah yüklü katara bakıp dalan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Umuda çekildi bir kara perde

Kırıldı sabırlar düşüldü derde

Nifakın gezdiği kuytu yerlerde

Çıngırak, engerek türlü yılan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Adalet köreldi, hukuk delindi

Ufukta güneşin resmi silindi

Çıkmaz bir sokakta sona gelindi

Bak karşıda iflas zaptı ilan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var

Hadi gayret; desem; yol engebeli

Bozmuş mecrasını fitnenin seli

Elde topuz var da kırılmış teli

Hala karanlığı satın alan var

Kuyruklu, kuyruksuz pek çok yalan var