Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişikliğe gitti. Başkanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğe göre:
- 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile **6493 sayılı Kanun** kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tabi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan Katma Değer Vergisi’ne (KDV) tabi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.
  
- Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri (bir, üç, altı ay veya bir yıl) itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Bu düzenlemeler, finansal kuruluşlar ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının vergi işlemlerinde daha net bir yol izlemelerini sağlayacak ve uyum süreçlerini kolaylaştıracak.

Kaynak: istiklal.com.tr