Türkiye merkezli Menzil tarikatının şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından tarikat içinde başlayan tartışmalar, Almanya'ya da sıçradı.

İddiaya göre, cemaati yöneten üç kardeş arasında başlayan miras kavgası, müritler arasında da ayrışmalara neden oldu. Ayrışmanın asıl nedeninin tarikata ait mal varlığı ve sosyal-siyasi gücün bölüşümünde yaşanan anlaşmazlıklar olduğu ifade ediliyor.

AYRIŞMA KAVGAYA DÖNÜYOR

Tarikata ait yasal statüye sahip dernek ve mekanlarda da yer yer fiziksel boyutlara da ulaşan kavgalar sürerken, şeyh Muhammed Saki Elhüseyni'nin Almanya'ya gelmesinin ardından tartışmalar burada da kendisini göstermeye başladı.

Almanya'da Menzil dergahlarından birinde yaşanan anlar, anlaşmazlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Taraflardan biri, diğerini dergahtan kovmak için Alman polisini çağırdı.