TÜİK'in verilerine göre, Türkiye de hem istihdamda hem de eğitimde bulunmayan genç nüfus sayısı ile Avrupa'da zirvede, çünkü Türkiye'de bu grup sayı 2 milyon 525 kişilik kayıp nesilden oluşuyor. 

NEDENİ NEDİR

Türkiye'de milyonlarca genç, ne eğitim alıyor ne de istihdam ediliyor. Bu durumun arkasında pek çok faktör yatıyor. Öncelikle eğitim sisteminin gençleri iş dünyasına hazırlama konusundaki yetersizliği göze çarpıyor. Meslek edindirme odaklı olmayan eğitim sistemi, gençlerin istihdam piyasasına uyum sağlamasını zorlaştırıyor.

Ekonomik belirsizlikler de gençleri iş aramaktan vazgeçirebiliyor. İşsizlik oranlarının yüksek olması ve iş bulma süreçlerinin karmaşıklığı da gençlerin istihdam edilmemesinde etkili olabiliyor. Ayrıca, iş piyasasındaki rekabetin artmasıyla birlikte gençlerin iş bulma süreci daha da zorlaşıyor. Birçok firma deneyimsiz çalışan istemiyor. Olanak sunmadan deneyim kazanılmacağının farkında olmayan firmalar, bu konuda gençleri çaresiz bırakıyor.

Eğitim görememe, eğitime ulaşamamanın bir nedeni de maddi yetersizliklerdir, eğitimin devamlılığı için maddi yetersizlik özellikle aileler için büyük bir sorun teşkil eder.

Tüm bu faktörler, Türkiye'de milyonlarca gencin ne okuyup ne çalışmadığı sorununu derinleştiriyor. Bu durumun çözümü için eğitim sisteminin iş dünyasına daha uygun hale getirilmesi, gençlere iş bulma sürecinde destek olunması ve ekonomik istikrarın sağlanması gerekiyor. Ancak bu sorunların çözümü için bütüncül ve kapsamlı bir yaklaşım gerekmektedir. 

İşsizlik ve Depresyon: İşsizlik Korkusu Nasıl Yenilir? - HiDoctor

GENÇ İSTİHDAM VE EĞİTİM SORUNUNU AŞABİLMEK İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI

  • Mesleki Eğitim ve Staj Programları: Mesleki eğitim ve staj programları gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. İşletmelerle işbirliği içinde yürütülen bu programlar, gençlere pratik beceriler kazandırır ve iş deneyimi edinmelerini sağlar.
  • Girişimcilik Destekleri: Gençlere girişimcilik eğitimleri verilerek kendi işlerini kurmaları teşvik edilmelidir. Devlet destekli girişimcilik fonları ve danışmanlık hizmetleri ile gençlerin iş kurmaları kolaylaştırılabilir.
  • Teknoloji ve Dijital Becerilerin Geliştirilmesi: Geleceğin iş dünyasında teknoloji ve dijital beceriler önemlidir. Gençlere kodlama, yapay zeka, veri analizi gibi alanlarda eğitimler verilerek dijital okuryazarlık düzeyleri artırılmalıdır.
  • İşgücü Piyasası İle İlgili Bilgilendirme ve Kariyer Danışmanlığı: Gençlerin işgücü piyasasını daha iyi anlamalarını sağlayacak eğitimler ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunulmalıdır. Böylece istihdam olanakları ve kariyer seçenekleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.
  • Esnek Çalışma Modellerinin Yaygınlaştırılması: Esnek çalışma modelleri, gençlerin iş ve eğitimi bir arada yürütmelerine olanak tanır. Uzaktan çalışma, serbest çalışma ve proje bazlı istihdam gibi esnek çalışma seçenekleri gençlerin istihdam edilme olasılıklarını artırabilir.
  • Gençleri Eğitime Teşvik Etmek İçin Daha Fazla Fon Sağlanması: Elbetteki ülkemizde, eğitim fonları bulunmaktadır. Ancak mevcut düzende, hala maddi yetersizlikten ötürü eğitim hayatında aktif rol oynamayan genç nesil varlığını sürdürmektedir. Bunun için daha fazla fon sağlanması aynı zamanda bu fonların bilinirliğinin arttırılması, bu tarz destek kuruluşlarından haberi olmayan birçok kişi için daha faydalı olacaktır.

Bu önlemler, Türkiye'deki genç istihdam sorununun aşılmasına katkı sağlayabilir ve gençlerin ekonomiye aktif katılımlarını teşvik edebilir. Ancak, bu süreçte kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve destekleri de önemlidir.

Editör: Gaye SARI