Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nafile namazın ismidir. Teravih namazını hem erkek hem de kadınlar kılabilir. Peki, “Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı sünnet mi?” İşte ayrıntılar…

Bilecik, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de ilk teravih namazı kılındı - Son  Dakika Haberleri

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazının evde kılınıp kılınamayacağına dair çok soru sorulmaktadır. Teravih namazı evde kılınabilir.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

- 4 Rekat yatsının ilk sünneti

- 4 Rekat yatsının farzı

- 2 Rekat yatsının son sünneti

- 20 Rekat teravih

- 3 Rekat vitir namazı kılınır.

Teravih namazının ikişer rekat olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekat olarak kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekat kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ?

Teravih kelimesinin çoğulu teryiadır. Bu kelime sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak teravih, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz anlamına gelir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla birlikte cemaat halinde bu namazı kılmış, onların isteğini görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam eder. (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178).

Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur. Teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı camide imamla birlikte kılınacak ise besmele çekilir ve “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir.

Bir kişi kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. REKAT

- Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

- Gizlice Sübhaneke duası okunur.

- Euzu Besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

- Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

- Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

- Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

- İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. REKAT

- Ayağa kalkıldığı zaman Besmele ve Fatiha suresi okunur.

- Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet ya da ayetler okunur.

- ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

- Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.

- Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

- Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

- Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğu zaman Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. REKAT

Kalan iki rekatta da aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Kaynak: İstiklal Gazetesi