Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatlarındaki artışı durdurmak için harekete geçti. Son beş ayda yaşanan fiyat artışını kontrol altına almak amacıyla, Bakanlık kanatlı et ihracatına sınırlamalar getirdi ve fahiş fiyat uygulayan şirketlere ceza verdi.

Yeni düzenlemeye göre, tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 ile 31 Aralık 2024 arasında aylık en fazla 10 bin ton olarak sınırlandırıldı. Yıl sonuna kadar toplamda 80 bin ton ihracat izni verilecek.

YÜKSEK FİYAT ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizde de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünleri 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştı. Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir.

İHRACATA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir. Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

8 FİRMAYA CEZA

Ayrıca, tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 8 firmaya para cezası kesildi.

Konuya ilişikin şu bilgilere yer verildi, "Tavuk eti ürünleri satışlarındaki fiyat artışları 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında incelenmek üzere, 1.10.2022-31.10.2023 tarihleri dönemini kapsayacak şekilde 16 üretici firmaya Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince denetimler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezaları verilmiştir."

Sektör temsilcileri, kırmızı etin maliyeti yüksek olduğu için tüketicilerin beyaz ete yöneldiğini, bu durumun tavuk eti fiyatlarındaki artışa neden olduğunu söylüyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi