Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini geliştirmek ve doğru yatırım bilinci oluşturmak amacıyla özel bir kamu spotu hazırladı. SPK'nın yapmış olduğu açıklamada, 2008 küresel finansal krizi sonrasında finansal bilgiye ulaşmanın önemine vurgu yapılarak, doğru bilgiye erişmenin ve finansal bilincin artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, ülkemizin finansal teknolojideki hızlı değişimine ve yeni finansal araçların kullanımına dair yaşanan gelişmelerin, finansal bilgi ve tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu daha da artırdığına dikkat çekildi.

SPK'nın hazırladığı kamu spotunda, yatırımcılara "Tüyo, duyum ve söylenti ile yatırım yapmak, genellikle kayıplarla sonuçlanır. Bilgiye dayalı ve araştırmaya dayalı bilinçli yatırımlar ise tasarruf sahiplerine daha sağlam kazançlar getirir." mesajı verilerek finansal okuryazarlık bilincinin önemi vurgulanmıştır. Bu spotla birlikte, borsada yatırım yapmak isteyenlerin doğru bilgiye ulaşarak bilinçli yatırım yapmaları teşvik edilmekte ve finansal piyasalardaki riskler konusunda farkındalık oluşturulmaktadır.

Kaynak: AA