Davos'ta gündeme gelen süper zenginlerin desteklediği 'servet vergisi', Türkiye'de de Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu tarafından öne sürüldü. Erdemoğlu, yaşanan ekonomik krizin gelir dağılımını bozduğunu belirterek, servet vergisi uygulanması gerektiğini ifade etti. Önerisine göre, varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 servet vergisi alınarak 150 milyar dolarlık bir kaynak elde edilebilir. Bu kaynak, İstanbul depremine hazırlık ve deprem nedeniyle oluşan konut açığının kapatılması gibi kamu hizmetlerine harcanabilir.

Erdemoğlu'nun önerisine göre, servet vergisiyle toplanacak kaynaklar şeffaf bir fon oluşturularak kullanılabilir. 6 milyar dolarlık bir kısmı 6 Şubat depremi kapsamındaki 11 ildeki acil ihtiyaçlara yönlendirilirken, geri kalan miktar özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin kentsel dönüşüm projelerinde kullanılabilir.

Bu öneri, Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için atılabilecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, dünya genelinde servet vergisi tartışmalarıyla paralel bir şekilde zenginlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri ve toplumun genel refahına katkı sağlamaları gerektiği vurgulanıyor.

Editör: Ali Özgür UZUN