Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliğini yürürlüğe konulduğunun açıklamasının ardından “Seferberlik nedir?” soruları da gündeme geldi. Seferberlik kelimesinin Türk Dil Kurumu'nun sitesinde yer alan anlamı savaşa hazırlık dönemidir. Savaş sırasında ya da savaşa hazırlık gibi bir durumda, seferberlik ilan edilir. Peki “Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği nedir?” İşte araştırılan ayrıntılar…

Seferberlik Milli Savunma Bakanlığının internet adresinde yer alan tanıma göre; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, hazırlanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına dair bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen ya da tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nde değişikliğe gidilerek Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği yürürlüğe koyulduğunun açıklamasının ardından Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliğinin tanımı araştırılmaya başlandı.

En basit tanımıyla seferberlik ve savaş hali ile bunların halihazırda ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek halinin baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlerine dair eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediliyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİĞİNDE NE OLUR?

Seferberlik ilanının anlamı topyekün savaş durumunda olan ülkelerin ilan ettiği hal demektir. Seferberlik, yalnızca silahlı kuvvetler arasında olmayan zaman zaman halkı da içine alan durumdur. Seferberlik halinde hak ve hürriyetler kanunları ile kısmen veyahut tümden sınırlandırılabilir. Millet olarak, topyekün savaşlara karşı koymak amaçlanır.

SEFERBERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Savaş halini gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan ya da cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin dirliğini sağlanması, bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye mahal verecek durumların, davranışların ortaya çıkması ile Cumhurbaşkanı genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir.

Kaynak: istiklal.com.tr