Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, taslak kapsamında mevcut uygulamalarda bazı değişiklikler öngörülüyor. Bu düzenlemeler, hâlihazırda hekim, diş hekimi ve eczacılara yönelik yapılan tanıtımların kapsamını genişleterek, özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtımını diyetisyenlere yönelik de içerecek şekilde düzenlenecek.

Bahsedilen meslek gruplarına yönelik ziyaretler, artık online sistemler aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Ürün tanıtım yetkilileri, bu meslek grupları dışındaki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzeri şeylerin tanıtımını yapamayacak ve tanıtım malzemesi sunamayacak.

Yeni düzenleme ile tanıtımlarda ürün kullanımını gereksiz yere teşvik edecek, beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu ispatlanmamış bilgilerin sunulması yasaklanacak. İlgi çekici ancak ürünün kendisiyle doğrudan ilgisi bulunmayan ifade ve görüntülere yer verilmeyecek.

Tanıtımlarda ünlü kişilerin rol alması yasaklanacak ve sağlık mensupları izin almadan tanıtımlarda yer almayacak. Bu düzenleme ile tanıtım faaliyetlerinin daha etik ve güvenilir bir zeminde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TİTCK tarafından hazırlanan bu yeni düzenlemelerle, tıbbi ürünlerin ve gıdaların tanıtımında daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının devreye girmesi bekleniyor. Bu adımlar, halk sağlığını korumak ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla atılıyor.

Kaynak: istiklal.com.tr