Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm sürecindeki riskli konutlar için önemli bir adım attı. Kurul, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan riskli konutlara ilişkin kredi sınırı muafiyeti getirdi. Bu kararın, konut sahiplerinin ve finans kuruluşlarının kentsel dönüşüm sürecindeki finansal yüklerini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"nın detayları paylaşıldı. Bu kararla ilgili olarak Kurulun internet sitesinde bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile yüksek risk ağırlığı uygulanmasında önemli bir değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Konut sahiplerinin finansal durumlarının ve krediye erişimlerinin kentsel dönüşüm sürecinde kolaylaştırılması amacıyla alınan bu kararla, özellikle riskli konutlara sahip olan bireylerin finansal yükleri azaltılmış olacak. BDDK'nın aldığı bu kararın, kentsel dönüşüm projelerinin hızlanmasına ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise, konut malikliği durumu değerlendirmesinde tüketiciye ait tek bir konutun bulunması ve bu konutun afet riski altındaki alanlar kapsamında riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılmış veya yıkım kararı alınmış olması durumunda, söz konusu konutun değerlendirmeden çıkarılması öngörülüyor.

Editör: Çağrı Fatih CEBECİ