Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) çalışma usullerinin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, CHP'nin başvurusu üzerine AYM, 2019 tarihli ve 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünü ile 2018 tarihli ve 14 numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin CİMER'e ilişkin düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Karara göre, Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptal hükmü bir yıl sonra, CİMER'e ilişkin iptal hükmü ise 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'nin Türkiye Adalet Akademisine ilişkin kararında, kurulan Akademinin hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerini düzenlemek konusunda görevli kılındığı belirtilerek, Anayasa'nın 140. maddesinde hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin kanunla düzenleneceğinin hükme bağlandığına işaret edildi.

AYM'nin CİMER'e ilişkin iptal kararında ise CİMER'in üstlendiği görev ve yürüttüğü faaliyetlerin Anayasa'nın 74. maddesinde güvence altına alınan dilekçeyle bilgi edinme hakkının kapsamında kaldığı ifade edildi. Kararda, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkına ilişkin düzenme içeren kuralın, kararnameyle düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı bildirildi.