Türkiye'deki deprem bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmeler için önemli bir destek mekanizması devreye alındı. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından faiz veya hibe niteliğindeki desteklerden faydalanan işletmeler dahi olsa, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecekler.

Önceki düzenlemede, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından faiz veya hibe desteği alan işletmelere, aynı işletme ve aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmıyordu. Ancak, yapılan değişiklikle, KOSGEB ile Dünya Bankası arasında imzalanan 1 Ağustos 2023 tarihli kredi anlaşması çerçevesinde "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı"ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar, bu düzenlemeden istisna tutuldu.