Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÜNİFORMA VE ELDİVENLERE İLİŞKİN ÇİZİMLER YER ALDI

Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin eklerinde polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler de yer aldı.

Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik'te şu bilgiler yer aldı:

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Çağrı Fatih CEBECİ