HEMEN itiraz etmeyin azıcık düşünme molası verin lütfen.

İlk bakışta bir terslik var gibi görünüyor başlıkta, kabul ediyorum ama zaten meselenin ana direği orası zaten. Bu çarpıklığa dikkat çekmek istiyorum.

ÖĞRENİLMİŞ çaresizlik kavramı artık hepimizin malumu.

Psikoloji ile uzaktan bile olsa bir miktar ilgilenenlerin düşünce sahasına girip kabul görmüş bir tanım.

Sıklıkla da kullanılıyor ve epeyce açıklayıcı. Bunu da bir kenarda tutalım şimdilik.

NEGATİFİ öğrenme, bir negatif öğrenme biçimidir.

Kötülüğü bellemek, kötülüktür.

Kabalığın, hoyratlığın, nobranlığın, acımasızlığın her türünü menfaati için yapabilmeyi mübah sayma anlayışı öğrenilmiş bir kötülüktür.

Sadece ilgili kişiyi ve çevresini değil dünyayı bile fesada vermeye yetecek bir kötülük ateşidir.

ÖĞRENİLMİŞ bilgisizlik, bellenip kabul edilmiş kabalık demektir.

Salaklığa methiyedir. Cehalete övgüdür.

Bilmemeye, iyi olmamaya, azmaya, taşkınlığa, tuğyana rıza göstermektir.

Güce tapınmadır. Kaba kuvvetin her meseleyi kökünden çözeceğine inanmak, bunun için söz söylemenin ve kaba saba davranışların dozunu sürekli arttırmaktır.

Güce tapınmanın bir başka çıktısı ise başkalarının da kendisine tapınmasını sağlamak için daha güçlü olma isteğini körüklemesi ve sürekli kendinden zayıf olanları ezmesidir. Kendinden daha güçlülere karşı kin ve öfke dolu olmasına karşın belirlediği isyan vakti gelene kadar iyi geçinmek ve zarar görmemek için yalakalığa varacak övgüler yapmaktır.

ÖĞRENİLMİŞ bilgisizlikte sahte tevazular vardır.

Bu tevazu mazluma, zayıfa, güçsüze ihtiyaç sahibine karşı değil zalime, güçlüye, varlıklıya karşıdır.

Dolayısıyla profesyonel münafıklık içerir.

SAYGI konusunda bir yanılsama söz konusudur.

Kendisine karşı gelişen çekinmeyi, sessiz kalınmasını, fiziki ihtiram hallerini, olmayan yeteneğine karşı yapılan methedici, gönül okşayıcı cümleleri gerçek bir saygı zannetme yanılgısı.

Zaman zaman bildiği halde öyleymiş gibi kabul edip davranışını sürdürme mürailiği yine öğrenilmiş bilgisizliğin bir başka unsurudur.

YALANA sığınma hareketleri görülür öğrenilmiş bilgisizlikte. Ama gerçekçi değildir.

İşine gelmeyen durumlarda başvurulan kurtarıcı bir salağa yatma yöntemidir.

“Biz büyüklerimizden böyle duyduk böyle gördük” gerekçesine sığınırlar.

Öyle olmasa bile….

Ben bilmem numarası da bunun devamında bizleri bekletmeden gelir zaten.

Ben bilmem atalarım bilir. Onlar nasıl yapmışsa bende öyle yaparım. Sen daha mı iyi bileceksin?

Ben bilmem eşim bilir. Ben bilmem yöneticim bilir. Ben bilmem liderim bilir.

Ben bilmem şeyhim bilir. Ben bilmem hocam, ağabeyim bilir.

İşte bilgisizliği bilginin önüne geçiren bu gibi cümleler hem bir yalana sığınma hem de sorumluluğu başkasına atma şark kurnazlığıdır.

“EN iyi savunma saldırıdır” düşüncesinde olmaları ve öfkeli patlamalarla karşı tarafı sindirip sonuç aldıkları için bu yönteme sıklıkla başvururlar. Babasından, ağabeyinden, aile içi çatışmalardan, konu komşudan, akrabalardan rahatlıkla görülerek modellenen ve sık olarak başvurulan bir yoldur.

ÖĞRENİLMİŞ bilgisizlik idraksiz davranışların hayatın rutinine sokulmasıdır.

Merhametsiz söz ve eylemlerin anormal karşılanmasını zamanla ortadan kaldırmaktır.

Görgülü olmaya değil kabalığa prim verilmesidir.

Özenli olmanın değil özenti ile yaşamanın yolunun açılmasıdır.

Yatıştırmak, söndürmek yerine alevlendirmenin, harlamanın seçenek olarak görülmesidir.

“Acırsan acınacak duruma düşersin” düşüncesini doğrulamak için her yönteme başvurulmasıdır.

Barışın değil savaşın saygıya layık olduğu fikrinin pompalanmasıdır.

KRONİK cahillik diyebileceğimiz bu durumda olan kişiler özür dilememe / dileyememe bencilliğinin en göze batan negatif örneklerini verirler.

Bilerek yapmadığı için kasıt içermediğini dolayısıyla özre hacet olmadığını rahatlıkla savunabilirler.

Ezcümle öğrenilmiş bilgisizlik, kabalık, bencillik, hoyratlık ve aymazlığın zafer bayrağını kaldırılmasıdır.

Şurasından burasından hepimize bulaşan bir yanı var, dikkatle bakarsak bunları bulabiliriz ve bulmalıyız.

Başka türlü bu enformatik cehalet ve taşkınlıktan nasıl beri olabiliriz ki.

Ya Selam.