Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yerel seçimlerde elde ettiği rekor oy oranıyla göreve seçilmesinin ardından yeni dönemin başlamasıyla ilgili önemli bir karar aldı. Şahan, son üç aylık dönemde belediyeye ihtiyaç dışı olarak yapılan işe alımların gözden geçirilerek, gereksiz bulunan pozisyonlarda çalışan personelin işlerine son verilmesine karar verdiğini açıkladı.

Bu kararın, belediyenin kaynaklarını daha verimli kullanma ve hizmet kalitesini artırma amacıyla alındığını belirten Başkan Şahan, seçim sürecinde ve sonrasında yapılan değerlendirmelerin sonucunda, bazı pozisyonların fazlalığı tespit edildiğini ifade etti. Bu doğrultuda, son 3 ayda gereksiz fazla işe alımların belediyenin bütçesini ve kaynaklarını olumsuz etkilediğini ve hizmet sunumunda etkinliği azalttığını vurgulayan Şahan, bu adımın belediyenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve halka daha iyi hizmet sunabilmesi için atıldığını dile getirdi.

Şahan'ın açıklaması ise, 

"Belediyemizin ilk meclis oturumunda, tüm meclis üyelerimizle imzaladığımız; kamusal fayda, açıklık ve şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkelerimizle Şişli’de yeni bir hizmet dönemi başlamıştır.

Şişli Belediyesi’nin gelecek dönemi için belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirmek, kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir.

Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir. Şişli’yi; sosyal adalet ve kamu vicdanını gözeterek, herkese eşit hizmet anlayışıyla yönetecek, kimseyi hayatın zorluklarına karşı yalnız bırakmayacağız." şeklindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi