İşte Görür'ün dikkat çeken önerileri:

1. Mikro-Bölgeleme Çalışmaları: Her kentin, detaylı ve veriye dayalı bir mikro-bölgeleme çalışması yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar, kentin deprem riskini ve etkilenme potansiyelini daha iyi anlamak adına önemlidir.

2. Zorunlu Eğitim: Belediye Başkanları, vali ve kaymakamlar gibi yerel yöneticilerin deprem ve alınması gereken önlemler konusunda kurs ve zorunlu eğitim almaları gerekmektedir. Bu sayede, deprem konusunda bilinçli ve hazırlıklı bir yaklaşım geliştirilebilir.

3. Karar Alma Süreçlerinde Mikro-Bölgeleme Verilerinin Kullanımı: Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi'nin kentin fiziki gelişimi, imar durumu, iskan durumu gibi konularda karar alırken mikro-bölgeleme verilerini esas alması gerekmektedir. Bu veriler, kentin deprem riskine uygun şekilde planlanması ve yönetilmesi açısından büyük önem taşır.

Görür, yerel yönetimlerin deprem konusunda daha bilinçli ve etkin bir rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, mikro-bölgeleme çalışmalarının ve eğitimlerin önemini vurgulamıştır. Bu öneriler, gelecekteki deprem risklerine karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ