Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez' dedi.

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, davacılar vekili; emekli maaş hesabının olduğu davalı bankadan kredi kullandığını, bankanın maaş hesabına bloke koyarak para tahsil ettiğini, promosyon vb. haklarından istifade ettirmediğini, kesintiler nedeniyle geçinemez hâle geldiğini ileri sürerek hesap üzerindeki blokenin kaldırılmasını, kesintilerin durdurulmasını ve ayrıca dava tarihine kadar hesaptan kesilen tutarların davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı vekili; davanın reddini savundu.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

İlk Derece Mahkemesi, davacının kullandığı kredinin teminatı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına izin verdiğini ve bu yönde virman talimatı verdiğini belirledi. Ayrıca, mahkeme, bu şartın haksız olmadığını ve taksitlerin maaştan düşülmesini kabul ettiğini ve daha sonra bu kesintilerin iadesini talep etmenin dürüstlük kuralı ile uyumlu olmadığını savunduğu için davayı reddetti. Davalı vekili, davanın reddini savundu. İlk Derece Mahkemesi'nin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul ederek İlk Derece Mahkemesi kararını kaldırdı ve davanın kabulüne hükmetti. Mahkeme, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bozma ilâmında şu ifadelere yer verdi:

“İlk derece mahkemesince davanın reddine yönelik verilen karar usul ve yasaya, Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına uygun olup, bir isabetsizlik bulunmadığından, bölge adliye mahkemesince yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”

 Bölge Adliye Mahkemesi, önceki gerekçeyi tekrar ederek direnme kararı verdi. Bu karara karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulundu. Böylelikle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine taşındı.

KESİNTİYE İTİRAZ EDEN EMEKLİ BANKADAN ÖNCEKİ TAHSİLATLARI İSTEYEMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesi sonucunda bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. Bozma ilamında şu ifadeler yer aldı:

"Emekli maaşından başka bir gelirinin olmadığı genel kabulden dolayı zayıf tarafı daha da zayıf hâle getirmeme saiki ile korunan tüketici, kendi iradesiyle imzaladığı kredi sözleşmesi çerçevesinde elde ettiği ve sosyo-ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda harcadığı meblağı yine emekli maaşı ile ödemek zorunda olduğunu bilebilecek durumdayken, çekeceği kredinin ödeneceği ihtimalini banka gözünde kuvvetlendirir şekilde emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak gösterdi. Bu inançla hareket eden banka, davacıya birden çok kez kredi tahsis etti ve davacı, başka bir yöntemle taksit ödemesi yapmadı; en başından beri tercih ettiği virman usulüyle kredi taksitlerinin düzenli tahsil edilmesine itiraz etmedi ve dava açmakla bu yöndeki iradesini ortadan kaldırdı. Bu durumda, söz konusu kesintilerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalinin ve bu talebin kabulüyle bağlantılı olarak kesilen bedellerin iadesinin istenmesi, hakkın kötüye kullanılması teşkil eder ve iyi niyetle uyuşmadığından hukuk düzeni tarafından korunmamalıdır."

Kaynak: İHA