Meclis bu haftaya yoğun bir gündem ile başlayacak. Genel Kurul'da Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Bu vakıf aracılığıyla, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak ve emekli diplomatların bilgi birikimlerinden yararlanılacak.

Askeri personelin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler de gündemde. Askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak ve askeri suçlara yönelik soruşturma izinlerinde son rütbe ve görevler esas alınacak. Ayrıca, emekli generallerin eski unvanlarını kullanarak medyada beyanat vermeleri yasaklanacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin yetki verilen durumlar haricinde medyada yayımlanması engellenecek.

Kripto varlıklara ilişkin yasal çerçevenin belirlenmesine yönelik düzenlemeler de gündemde. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle kripto varlıklar yasal olarak tanımlanacak ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca, kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımına ilişkin yetkiler de Sermaye Piyasası Kuruluna verilecek.

Limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik öngören bir kanun teklifi de Meclis'e sunulacak. Ayrıca, okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi ile başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemeler de devam edecek. Bu yoğun gündemle Meclis'in çalışmaları oldukça önemli olacak.

Editör: Gaye SARI