Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. Kurbana az bir zaman kala kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, “Kurbanda 1 hisseye 2 kişi girebilir mi? Kurbanda hisse paylaşımı nasıl olur?” sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte araştırılan bu soruların yanıtları…

KURBANDA 1 HİSSEYE 2 KİŞİ GİREBİLİR Mİ?

Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir tanesinin, sonradan bir başkasını kendi hisselerine ortak edebilmesi için iki ya da daha fazla hisseye sahip olması gerekmektedir. Bu halde kendi hisselerinden birini bir başkasına bırakabilir.

 Eğer bu kişi, iki ya da daha fazla hisseye sahip değil ise bir başkasını kendi hissesine ortak olarak dahil edemez. Aksi takdirde kurbanın geçerli olması için her bir hissedarın, kurbanın en az yedide birine sahip olması gerekir. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/304-305).

KURBANDA HİSSE PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanda hisse paylaşımı gündeme geldi. Bu konuya dair sorulan sorulara şu şekilde yanıt verilmektedir; Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

KURBANA ÇİFT SAYI GİRİLİR Mİ?

Kurban ibadetini yerine getirmek için alınan bir büyükbaş hayvanın ortak sayısı en fazla yedi kişi olabiliyor. Bu hisselerden her biri hayvana verilen bedelin en az yedide biri ya da daha fazlası mevcut ise ve ortak sayısı yediyi aşmaz ise, o zaman bu ortaklık caiz olur ve kesilen kurban da geçerlilik kazanır.

Örneğin; İki büyükbaş hayvan, yediden fazla kişi tarafından hisseleri belirlenmeden kurban olarak kesilir de etleri karışık bir şekilde diyelim ki dokuz eşit parçaya bölünerek hissedarlara dağıtılırsa, bu kurban caiz olmaz.

Kaynak: istiklal.com.tr