Erişkin dikkat eksikliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da bilinir ve genellikle çocukluk döneminde başlayan bir nörolojik bozukluktur. Ancak DEHB, çocukluktan yetişkinliğe kadar devam edebilir ve birçok yetişkin için de sorun oluşturabilir

Erişkin dikkat eksikliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da bilinir ve genellikle çocukluk döneminde başlayan bir nörolojik bozukluktur. Ancak DEHB, çocukluktan yetişkinliğe kadar devam edebilir ve birçok yetişkin için de sorun oluşturabilir.

Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) şu şekillerde belirtiler gösterebilir:

1. Dikkat Eksikliği: Erişkin DEHB'li bireyler sıklıkla dikkatlerini toplamakta güçlük çekerler ,Odaklarını sürdürme, detaylara dikkat etme ve görevleri tamamlama konularında sorun yaşayabilirler.

2. İstikrarsızlık: Erişkin DEHB'li bireyler, iş veya sosyal yaşamda istikrarsızlık yaşayabilirler. Karar verme ve planlama konularında zorluk çekebilirler.

3. İmpulsivite: İmpulsif davranışlar sergileme eğilimindedirler. Aniden tepki verme, düşünmeden konuşma veya riskli kararlar alma gibi davranışlar görülebilir.

4. Hiperaktivite: Çocuklarda olduğu gibi erişkin DEHB'li bireyler de hiperaktivite belirtileri gösterebilir, ancak bu belirtiler sıklıkla daha az belirgin olabilir. Örneğin, yerinde duramama, sabit oturamama veya sürekli bir şeylerle oynamak gibi hiperaktivite belirtileri olabilir.

5. Organizasyon Zorluğu: İş ve günlük yaşam görevlerini düzenlemekte ve organize etmekte zorluk çekebilirler.

6. Sürekli Gelişen Sorunlar: Erişkin DEHB, ilişkilerde ve işte sürekli sorunlara yol açabilir. İş yerinde işten ayrılma, evlilik sorunları ve arkadaşlık ilişkilerinde zorluklar görülebilir.

Erişkinlerde DEHB, iş, eğitim ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. İş performansı, okul başarısı ve kişisel ilişkiler üzerinde sorunlar yaşanabilir. Ayrıca, düşük özsaygı, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla da ilişkilendirilebilir.

DEHB'nin tanısı ve tedavisi, bir sağlık profesyonelinin gözetiminde yapılmalıdır. Tanı için psikiyatri uzmanları veya psikologlar, semptomları değerlendirir ve uygun testleri yaparlar.

DEHB, yaşam boyu devam edebilen bir durum olabilir, ancak uygun tedavi ve destekle bireylerin daha iyi başa çıkabilmeleri mümkün olabilir. Bu nedenle belirtileri olan bir kişi, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir.