Kıyamet alametleri, İslam'da kıyamet gününün yaklaşmasına işaret eden olaylar veya belirtilerdir. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da ve Peygamber Muhammed'in hadislerinde kıyamet alametlerine dair çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu alametler, büyük ve küçük alametler olarak iki ana kategoriye ayrılır. Büyük alametler, kıyamet gününün çok yakın olduğunu gösteren büyük olaylardır. Küçük alametler ise kıyametin yaklaşmasının öncü göstergeleridir. İşte bazı kıyamet alametleri:

Küçük Alametler

1.    İnsanların Ahlaki Değerlerden Uzaklaşması: Ahlaki çöküş, hırsızlık, yalan, zina gibi ahlaki bozulmaların artması.

2.    Zina ve Faizin Yaygınlaşması: Zinanın ve faizin toplumda normalleşmesi.

3.    Yalanın ve Yalancı Şahitliğin Artması: İnsanların daha çok yalan söylemesi ve yalancı şahitliğin artması.

4.    Güvenilir Kişilerin Azalması: Güvenilir ve dürüst insanların sayısının azalması.

5.    İnsanların Mal ve Zenginlik Uğruna Savaşmaları: İnsanların mal, para ve güç için savaşmaları.

6.    Bilginlerin ve Bilginliğin Azalması: Dinî bilginin ve bilginlerin azalması, cahilliğin artması.

7.    Zenginlerin Malını Artırması, Ancak Cimri Davranmaları: Zenginliğin artması ancak cömertliğin azalması.

8.    Değersiz Kişilerin Öne Çıkması: Değersiz, bilgisi az kişilerin toplumda öne çıkması.

Büyük Alametler

1.    Mehdi'nin Gelişi: İslam'da Mehdi, adaleti sağlamak ve zulmü sona erdirmek için geleceği inanılan bir kişidir.

2.    Deccal'in Ortaya Çıkması: Deccal, kıyamet öncesinde ortaya çıkacak ve insanları aldatacak büyük bir yalancı ve düşmandır.

3.    Hz. İsa'nın Geri Dönüşü: İslam inancına göre Hz. İsa, Deccal'i yenmek ve insanlara doğru yolu göstermek için geri dönecektir.

4.    Ye'cüc ve Me'cüc'ün Ortaya Çıkması: Ye'cüc ve Me'cüc, büyük yıkıma neden olacak kaotik bir gücü temsil eder.

5.    Dabbetü'l-Arz'ın Çıkışı: Yeryüzünden çıkacak bir canavar veya varlık.

6.    Güneşin Batıdan Doğması: Güneşin batıdan doğması, kıyamet gününün çok yakın olduğuna dair bir işarettir.

7.    Dumanın Ortaya Çıkması: Gökyüzünü kaplayacak büyük bir duman.

8.    Yer Çökmesi ve Büyük Depremler: Yeryüzünün farklı yerlerinde büyük depremler ve çöküşler.

Bu belirtiler İslam'ın farklı mezheplerinde ve tefsirlerinde farklı şekillerde yorumlanabilir. Ayrıca, kıyamet alametlerinin tam anlamı ve detayları konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.