Direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dair değişiklikler gündemde. Düzenleme ile birlikte uygulamalı sınavlar iki farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak. Sürücü belgesi sınavlarına kendi yerine başkasını sokma veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Ehliyet Sınavı Nasıl Olacak?

Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız olanlardan isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek. Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız olanlar, 3 yıl içinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak. Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek. Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılacak toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergâhta gerçekleştirilecek. Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkân tanınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları hâlinde "A1" sınıfı sertifika verilecek. Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

Değişikliklerin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Direksiyon Sınav Süresi

Direksiyon sınavlarının süresi de değişti. Artık sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

Kaynak: istiklal.com.tr