Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan "endangered" koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.

Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.

Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, küçük akbabaları görüntüledi.

Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA