Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Ülkemizde "hıdırellez", Kırım ve Dobruca'da "hıdırlez", Makedonya'da "edirlez" (ederlez), Kosova bölgesinde "hıdırles" (hedirles, hadırles) gibi değişik biçimlerde telaffuz edilen hıdrellez merasimleri, pek çok ülke ve yörelerde detaylı olarak incelendiğinde olarak birtakım farklılıklar gösterebilir. Peki “Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez’i Müslümanlar kutlar mı?” İşte bu ve benzeri soruların araştırılan yanıtları…

Hıdırellez'de dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir,  nasıl gömülür, Hıdırellez dilek kâğıdı yakılır mı? Hıdırellez dilek kâğıdı  su yoksa ne yapılır? - Gündem Haberleri

HIDIRELLEZDE DİLEK DİLEMEK GÜNAH MI? HIDIRELLEZDE DİLEK DİLEMEK ŞİRKE GİRER Mİ?

Hıdırellez dönemine girdiğimiz şu günlerde; bir kağıda olması istenilen dileğin yazılıp gül ağacına asılmasının caiz olup olmadığı aynı şekilde bu günah mı şirke girer mi girmez mi? soruları sıkça sorulmaya başlandı. Bu sorunun yanıtı şu şekilde verilmektedir;

İslamda dilekler sadece ve sadece Yüce Allah'tan dilenir. Nedeni ise dileğimizi yerine getirebilecek yegane kudret sahibi olan Yüce Allah'tır.

"De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir, sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 3/26)

Dileklerimizi öncelikle ve sadece Allah'tan dileriz. Çünkü her şey O'nun kudretindedir. O'nun izni ve haberi olmadan hiçbir şey meydana gelemez. Dileklerimizi arz ettiğimiz kulları ancak birer vasıta olarak görmeliyiz.

"O'nun katında izni olmadan şefâat edecek (dilekleri yerine getirebilecek) kimdir?" (Bakara, 2/255)

Ehl-i Sünnet itikadında tevessül, dualarımızda Allah katında makbul olduğu zannedilen kişilerin hürmetine Allah'tan istemek caizse de, bunda çok dikkatli olmak ve o kişide herhangi bir güç görmemek lazımdır. Dileğimizi, şahısların veya ölülerin yerine getirebileceğine inanmak bizi küfre ve şirke götürebilir.

HIDIRELLEZ’İ MÜSLÜMANLAR KUTLAR MI?

Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan bir tanesidir. Hızır günü olarak bilinen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu olarak tanımlanır ve kutlanır. Hıdırellez mevsimlik bayramlar arasında yer alıyor. Hıdırellez’i Müslümanlar da kutlamaktadır.

Kaynak: istiklal.com.tr