1- Ümmi ve Cahil Ümmi demek, bilmeyen ve alim olmayan kişi. Eğer Allah'ı biliyorsa, cennetedir gidişi.

Allah'ı bilmezsen, her şeyi bilsen de cahilsin.

Ebu Leheplere, Ebu Cehillere dahilsin.

2- Umut ve Yeis

Umut, mü’minin vasfı, engelleri aştırır.

Ne olursa olsun, hayat ile barıştırır.

Yeis, ümitsizliktir, kafiri hayata küstürür.

Zoru gördü mü, düşer aşağı, paldır küldür.

3- Tevazu ve Kibir

Kula en yakışan hâl tevazu ile davranmak.

Bunun aksi şeytanın hilesine avlanmak.

Şeytanın en büyük silahı kibirdir, kibir.

Şeytan da zaten kendi kibrine oldu esir.

4- Hak ve Batıl

Hak ve Batıl, iki zıt kutup bunu anla ve bil.

Bir tarafta masum Habil, diğerinde zalim Kabil.

Ya Habil'densin, ya Kabil'den, ikisi arası muhal.

Hakk'ın tarafında yer almak, en dosdoğru bir hal.

5- Hayır ve Şer

İnsanoğlu bu, hayrı bırakıp da, şerre koşar.

Alçak nefsine uyar da, doğru yoldan şaşar.

Şeytanın hile ve yalanına inanıp da kanar.

Ondan sonra Dünya’da ve Ahirette yanar.

6-Doğum ve Ölüm

Doğum ve ölüm dediğin, hayatın tek gerçeği.

Solup da çürümek bekler açan her çiçeği.

Gelmek varsa bir yerde gitmek de vardır elbet.

Yalnız ruhlarımız sonsuza ayarlı ezel, ebed.

7- Ruh ve Beden

Nasıl sığar bu ruh bedene, söyle, söyle nasıl?

Sonsuz ile sonlu nasıl buluşur böyle nasıl?

Bunu çözemez, toplansa tüm alimleri Dünya’nın.

Hayret etmesi gerekmez mi bunları duyanın?

8- Zaman ve Mekan

Zaman nedir çözdün mü, zaman nasıl mekandadır?

Zaman ve mekanı çözmek,  sanma ki mümkün, imkandadır.

Ancak kurtuluş ve anlayış, bir tek imandandır.

Aklını hiç yorma, belki çözümü izandandır.

9- Ezel ve Ebed

Ezel başlangıçsız, ebed ise sonsuz demektir.

Bu soruları düşünmek en soylu çaba ve emektir.

Ezel ve ebedi düşünmeyenler ancak hayvandır.

Bu akıl, bu izan, düşünürsen sonsuz bir ihsandır.

10-Aydınlık ve Karanlık

Karanlık dediğin, aydınlığın olmaması hali.

Aydınlık varsa, işte odur karanlığın zevali.

Karanlık bir fetret, geçici bir fasıldır.

İnsan ve toplum hayatında aydınlık asıldır.

11-Beyaz ve Siyah

Beyaz ile siyah, iki renk, iki ayrı temsil.

Ne beyaz iyi, ne de siyah kötü, bunu bil.

İyilik ve kötülüğün kaynağı, akıl ve nefis.

Akıl dupduru, tertemiz, nefsin işi-gücü pis.

12-Nur ve Nar

Nur, ruhlara huzur ve güven, Allah'ın bir ismi.

Nar, korkunç ateş demek, şeytanın özü ve cismi.

Nur, Müslümanların Dünya ve Ahiret sığınağı.

Nar, kafirlerin Ahirette ateşten durağı.

13-Tebliğ ve Cihad

Müslümanım diyenlere gerek, tebliğ ve cihad.

Bu Dünya görev yeri ve hiç değildir rahat.

Hayrı teşvik etmek ve şerden sakındırmak şart.

Haydi, haydi sen de üzerindeki tembelliği at.

14-İnsan ve Toplum

İnsan yalnız yaşayamaz, toplum içinde yaşar.

Tüm zorlukları bulunduğu toplum ile aşar.

Hem insan ve hem toplum birbirine muhtaç.

İyi insan ile iyi toplum başımıza taç.

15-Gerçek ve Yalan

Bir düşün, gerçek ile hiç yalan bir olur mu?

Atılmamış bir ok, bir mızrak yerini bulur mu?

Kesinlikle bin yalan, bir gerçeğe dahi eşit değil.

Yalanı at başından, gerçeği baş tacı bil.

Not. Ramazan Ayı’nın 15’ini geride bıraktık ve bu geçen 15 günde elhamdülillah sahurlara uyandık ve oruçlarımızı tuttuk. İnşallah 15’inden 30’una kadar sahurlara uyanıp oruç tutacağız. Ve sahurlarda yine yazacağız ve onları da yayınlayacağız