Yabancılar, 24 kasım haftasında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)'nde 96,8 milyon dolarlık net alım yaparken, Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS)'nde ise 3,2 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Bu verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 28 milyar 945 milyon dolardan 29 milyar 525,6 milyon dolara yükseldi. DİBS stoku 1 milyar 186,3 milyon dolardan 1 milyar 263,1 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 59,6 milyon dolardan 56,1 milyon dolara geriledi.

Yabancıların hisse senetlerinde güçlü alıma yönelmesinin nedenleri arasında, küresel piyasalardaki toparlanma, Türkiye'de makroekonomik görünümdeki iyileşme ve faiz indirimleri ön plana çıkıyor.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ ALIMLARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalardaki toparlanmanın devam etmesi ve Türkiye'de makroekonomik görünümdeki iyileşmenin sürmesi halinde, yabancıların hisse senedi alımlarına devam etmesi bekleniyor. Bu durum, Borsa İstanbul'da olumlu bir seyir izlenmesine katkıda bulunabilir.