'Fakülte ve öğrenci sayısında geçmiş 10 yıldaki artış sürerse 2028 sonrası için tam bir felaket tablosuyla karşı karşıya kalacağız' diyen TDB Genel Başkanı A. Tarık İşmen, diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarının artırılmasının yarattığı sorunları şu şekilde sıraladı

-Akademik kadro yetersizliği: 91 diş hekimliği fakültesinde yeterince akademik kadro bulunmamaktadır. 2022/2023 döneminde diş hekimliği fakültelerinin toplam kontenjanı 11 bin 186'ya çıkarıldı. Mevcut öğrencilerin 5 yıl içinde mezun olması halinde, yaklaşık 50 bin yeni diş hekimi çıkacak. Bu durumda beş yıl sonra bir diş hekimine yaklaşık 970 kişi düşecek. Bu sayı AB ve OECD ortalamasının üzerindedir.

-Nitelikli eğitim imkanı: Bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesi mümkün değildir.

-Meslek alanı talebi: İnsan gücü planlamasında ilgili meslek alanındaki talep de temel unsur olarak gözetilir. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine yılda başvuru sıklığı kişi başı beş ülkemizde ise sadece 0,67'dir.

TDB, diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarının artırılması yerine, mevcut fakültelerin akademik kadrolarının güçlendirilmesi ve yeni fakülte açılmadan önce insan gücü planlaması yapılmasını talep ediyor.

Diş hekimlerinin diğer talepleri şöyle

-Meslek dışı kişiler ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalı.
-SSK ve Bağkur'dan emekli diş hekimlerine de ilave ödeme verilmeli.
-Diş hekiminin yanında başka bir diş hekimi de çalışabilmeli.
-Diş hekimleri daha fazla sayıda ve daha yaygın şekilde kamuda istihdam edilmeli.
-Muayenehane açılışında, hizmetin nitelikli sunumu ile ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesi istenmemeli.
-Diş hekimlerine yeşil pasaport verilmeli.
-Özel sağlık kuruluşlarındaki taşeron diş hekimliği uygulamaları ortadan kaldırılmalı.

TDB, bu taleplerin karşılanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.