BM'ye tam üye olmayan devletler de UAD'ye başvurabiliyor. Bu doğrultuda, BM'ye tam üye olmayan Filistin'in UAD'nin yargı yetkisini kabul etmesiyle, soykırım sözleşmesi kapsamında yeni dava açma veya mevcut davaların tarafı veya müdahil devleti olma hakkı elde ettiği belirtiliyor.

Bu durum, Filistin'in soykırım sözleşmesi kapsamında yeni dava açabilmesine veya mevcut davalara taraf veya müdahil olabilmesine olanak tanıyor.

Örneğin, Filistin, bu bildiriye dayanarak, soykırım sözleşmesi kapsamında yeni dava açabileceği gibi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası veya Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı soykırıma iştirak davasına taraf veya müdahil olabilecek. Ayrıca, Filistin'in, ABD aleyhine UAD'de dava açması da bu bildirimin sonuçlarından biridir. Özellikle, Filistin'in 4 Temmuz 2018'de UAD'nin yargı yetkisini tanıyan bildirimde bulunmasının ardından ABD aleyhine dava açması, bu bağlamda önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: AA