Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Rekabet Kurulu başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirecek. Bu bildirim yazısı ile birlikte iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgi de ilgili taraflara gönderilecek. Böylece, tarafların daha etkin savunma yapabilmesi ve soruşturma süreçlerinin daha seri ilerlemesi amaçlanıyor.

Tarafların yazılı savunmalarını soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Kurula göndermeleri gerekecek. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilecek. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler, gelen yazılı savunmalar sonucunda soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olması halinde 15 gün içinde yazılı görüşlerini tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirecek. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklikler

Ürün senetleri ve alivre sözleşmelere ilişkin işlemler, ürün ihtisas borsalarında alım satımına aracılık edenler veya takas ve saklama hizmeti aldıkları kuruluşlarca yerine getirilecek. Ürün ihtisas borsasının veya ürün ihtisas borsası tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle teminatlar ve garanti fonundaki varlıkların tevdi amaçları dışında kullanılamayacağı, devredilemeyeceği, haczedilemeyeceği, rehin edilemeyeceği ve iflas masasına dahil edilemeyeceği belirlenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda Değişiklikler

Lisanslı depoculukta idari para cezalarının etkinliği ve caydırıcılığının artırılması amacıyla bazı fiillere yeni cezai yaptırımlar getirilecek ve idari para cezaları artırılacak. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Tekrar eden aykırılıklarda cezalar katlanarak uygulanacak.

Kapalı Pazar Yerlerinin Kullanımında Tahsis Usulü

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması ve pazar yerlerinde satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan kişilere verilmesi sonucu maliyet artışının önlenmesi amaçlanıyor.

TBMM Genel Kurulunda Gelişmeler

Teklifin 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA