Hükümet, yeni vergi paketiyle bütçe açığını azaltmayı amaçlıyor ve vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçiriyor. Kurumlar vergisinden gelir vergisine, KDV'den tapu harçlarına kadar birçok alanda uygulanan istisna ve muafiyetlerden bazılarının kaldırılacağı belirlendi.

Yücel Kayaoğlu'nun Türkiye gazetesine aktardığı bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gündeme getirdiği çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak.

İSTİSNA TUTULAN ŞİRKETLER DE VERGİ ÖDEYECEK

Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına giren firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15'in altına düşmemesi için düzenlemeler yapılacağı ifade ediliyor. Benzer bir uygulama, yurt içinde faaliyet gösteren firmalar için de geçerli olacak. Bu çerçevede, devletin sağladığı teşvikler veya vergi istisnalarından yararlanan bir şirketin bile asgari bir kurumlar vergisi ödemesi gerekecek.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Vergiden muaf olan faaliyetlerin sayısının artmasıyla birlikte, istisna, muafiyet ve vergi indirimlerinin kapsamı genişliyor. Örneğin, kurumlar vergisinden istisna tutulan 30 civarında gelir alanı bulunuyor. Ayrıca, KDV Kanunu'nda sadece belirli mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri, kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler ile konut alım-satımında onlarca istisna, muafiyet veya indirime yer veriliyor. Bazı vergi uzmanlarına göre, bu muafiyet ve indirimler nedeniyle devlet 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.

TORBA TEKLİFTE YER ALACAK

AK PARTİ kaynakları, Maliye Bakanlığı'nın kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek olan ekonomi alanında hazırlanan bir torba teklifle, vergi mevzuatındaki güncellemelerin yasalaştırılacağını belirtti.

Tasarruf tedbirlerinin yanı sıra, yeni vergi paketiyle birlikte kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerin eylül ayından itibaren etkileri görülecek. Bu kapsamda, ortaya çıkacak yeni verilerle Orta Vadeli Plan eylül ayı içinde güncellenecek.

Kaynak: istiklal.com.tr