Yılmaz Büyükerşen, 1979 yılında Anadolu Üniversitesi’nde başkan olduğu Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı’nı (ESBAV) kurdu. Vakıf bünyesinde özel okul, misafirhane ve otel işletmeleri gibi 20 farklı şirket kuruldu. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılmasıyla üniversitenin bu şirketlerle bağı kesildi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na yapılan ihbarlar sonrası, Büyükerşen ve Anadolu Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Durmaz, Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Doç Dr. Yavuz Tuna ve emekli Çetin Kaya hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Büyükerşen ve diğer 4 kişinin vakıf ve bağlı şirketleri zarara uğrattığı ve haksız mal edindiği öne sürüldü.

İddianamede, vakfa ait şirketlerdeki hisselerin artırılmasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesine mülk olarak geçirildiği iddia edildi. Üç olayda, vakıfa ait 6 gayrimenkulün rayiç bedelin altında satıldığı ve vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığı belirtildi. Ayrıca, bir mülkün 13 milyon 500 liraya satıldığı ve bu paranın başka bir vakıf şirketindeki payın artırılmasında kullanıldığı, böylece bir şirketin içi boşaltılarak diğerinin 200 milyon liralık malvarlığına hakim olunduğu iddia edildi. Büyükerşen ve Durmaz'ın mal varlıklarıyla beyanları arasında uyumsuzluklar bulundu.

İddianamede, Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 2 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 6 bin güne kadar adli para cezası, "haksız mal edinme" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası talep edildi. Erol Nezih Orhon, Çetin Kaya ve Yavuz Tuna hakkında ise "güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Büyükerşen ve diğer şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Büyükerşen, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nde 2 dönem rektörlük yaptıktan sonra, 1999 yılında Eskişehir Belediye Başkanı seçilmiş ve 25 yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü.

Kaynak: istiklal.com.tr