Üst düzey parti yöneticileri, belediye başkanlarına gönderilen yazıda, belediye yönetimi, şirketleri ve iştiraklerinde yapılacak kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarında parti merkezi ile işbirliği yapılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzalı yazıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen belediye başkanları tebrik edilerek, başarılarından dolayı övgüyle bahsedildi. Yazıda, belediyelerin performans değerlendirmesi, başarı karnesi oluşturma ve belediye faaliyetlerini belirli bir standartta tutmak için merkezi bir sistemin hayata geçirileceği belirtildi.

Ayrıca, parti merkezinin belirleyeceği yeni bilgilendirme yazısına kadar hiçbir anket veya araştırma şirketiyle anlaşma yapmama ve bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirmeme talimatı verildi. Belediyelerin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerinin de parti genel merkezi ile koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak, belediye üst yönetimi, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamalarının parti merkezi ile görüş alışverişi yapılarak karara bağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Editör: Ali Özgür UZUN