İYİ Parti Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurt işaretinin Türklerin özel sembolü olarak kabul edilmesi için yasa teklifi verdi.

Çirkin'in verdiği teklif şöyle:

BOZKURT SEMBOLÜNÜN KULLANIMININ VE KORUNMASININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilen Bozkurt’un kullanımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür.

(2) Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde ulusal bir sembol olarak kullanılabilir, gösterilebilir ve sergilenebilir.

Bozkurt İşaretinin Kullanımı

Madde 3- (1) Türklerin ulusal sembolünü temsil eden Bozkurt işaretinin kullanımı hiçbir surette yasaklanamaz.

(2) Türklüğü temsil eden işaretin kültürel ve sportif etkinlikler dâhil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde kullanımı, gösterilmesi ve sergilenmesi ceza oluşturmaz.

Yönetmelik:

Madde 4- (1) Bozkurt ambleminin şekli, nerelerde kullanılacağı, asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında nasıl kullanılacağı, standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: istiklal.com.tr