Uzmanlar, üzüntülü kişilerin yaşadıkları duygusal boşluğu doldurmak için daha çok alışveriş yaptığını ve para harcadığını belirtiyor. Özellikle üzücü filmler izleyen kişilerin alışveriş eğilimlerinin arttığı sonucuna varıldı. İnsanlar üzüldüklerinde acil kaygılara odaklanma eğilimindedirler. Bu durum, onları anlık tatmin sağlayacak alışverişe yönlendirir. Duygusal filmlerden sonra kendilerini daha iyi hissetmek amacıyla alışveriş yapmak, duygusal durumların tüketim davranışları üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor.

Plansız alışverişler uzun vadede maddi sıkıntılara yol açabilir. Kişilerin duygusal durumlarını kontrol altına almaları ve alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirmeleri önemlidir. Araştırmada farklı yaş ve cinsiyet gruplarından katılımcılarla çalışıldı. Katılımcıların duygusal durumları, alışveriş alışkanlıkları ve harcama davranışları analiz edildi. Sonuçlar, üzüntü yaşayan kişilerin diğerlerine göre daha fazla alışveriş yapma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Thumbs B C 7208F8E7Ab5C96F54B992766Dc191A77

Duygusal durumların tüketim davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Uzmanlar, kişilerin duygusal durumlarını yönetebilme yetilerini geliştirmelerinin ekonomik refahları için önemli olduğunu vurguluyor. Kişilerin bu konuda bilinçlenmesi, hem duygusal hem de ekonomik sağlığa olumlu katkılar sağlayabilir.

Kaynak: istiklal.com.tr