BUGÜN mübarek Ramazan’ın son gününü yaşıyoruz. İlk günden itibaren çelişkilerinden arınıp emin olma vasfı kazanabilenler ayrın gerçek bayramı idrak edecekler.

Hepimiz şüphesiz bayram yaşayacağız ancak gerçek bayramlar iç gözlemlerini tam yapıp gönüllerini Kur’an-ı Kerim’e göre tanzim ederek bunu günlük yaşayışlarına yansıtanların olacaktır.

İyiliğe eren ve bunu sürdürebilenlerindir bayramlar.

Nefsinin hile ve desiselerinden emin olabilecek bir kıvama gelen ve bunu gaflete düşmeden tam bir nöbeti şeklinde sürdürenlerindir bayram.

Başkalarının kendisinden emin olduğu, güven duyduğu, itimat ettiği kişilerinden bayram.

Kısacası güven içinde olan, eman ve emniyet üzere yaşayan bunu başkaları içinde temin ederek Fahr-i Kâinat Efendimizin emin olma sırrını yaşamına taşıyıp yansıtanlarındır bayram.

AHLÂK-I HASENE erleri “Müheymin” olanı bilenlerdir.

Hayatını buna göre düzenleyen ve bunun dışına asla çıkmayan, kulluğunun gereği olarak zaaf göstererek bu çerçevenin dışına düşmesi halinde ise derhal nedamet gösterip tövbe ederek geri dönenlerdir.

Müheymin olmaya çalışan güzel ahlak yolcuları her şeyi gözetim altında tutarlar.

Helal haram ayrımını sürekli aktif biçimde yaparlar.

Korunması gerekli olanlar hususunda azami titizlik gösterirler.

Ve buna bağlı olarak yönetmek durumunda bulunduklarını da tam bir hassasiyetle idare ederler.

Nefsin isteklerini Kur’an-ı Kerim’e bakarak yönetirler.

Şeytanın iğvalarını yine vahyin terazisinde tartar buna göre işlem yaparlar.

Kendilik bilincine ulaştıklarından gelen isteklerin nefse mi veya gönle mi ait olduğu meselesinde deneyim kazanmışlardır.

Kısacası “Müheymin” olan Rablerinin bu ismini kendi hayatlarına tam bir iz düşüm olarak yansıtırlar.

Ne aklı yok sayarak çöpe atarlar ne de aklın sınırlarını büyüterek vahyin gölgesinden çıkarlar.

Tam bir âhenk içinde hayatın tüm hâdiselerini kontrol ederek yönetirler.

Bu hususta en büyük örnekleri vahyi bizlere getirip ulaştıran Sevgili peygamberimizin muhteşem yaşayışıdır.

MÜHEYMİN olan Rablerini ve O’nun Nebi’sini yakin derecesinde tam olarak bildiklerinden içine sürüklendikleri tüm kaygıları ellerinin tersiyle atıp parçalarlar.

Korkudan emin olurlar.

Her türlü baskı ve tazyikten asûde yaşarlar.

Bu anlayış ve sorumlu yaşayış kendilerinden başkalarının emin olmasını getirir.

Onlar güvenilir olurlar.

Eman ehli olurlar.

Başkaları onlardan bir tehlike gelmeyeceğini bildiklerinden kaygılanmayıp itimat ederler.

GÜZEL ahlak yolcuları bu sırrı anladıklarından hakikatleri sinelerinde sapasağlam muhafaza ederler.

Doğruların koruyucularıdırlar.

Gerçekleri esnetmezler.

Tahrifatta bulunmazlar.

Anlam kaymalarına izin vermezler.

Zulümden azadedirler.

Ne zulmederler ne de kendilerine zulmedilmesine izin verirler.

Hayata tüm ayrıntıları ile şâhit olurlar.

Sağlıklı iç gözlemler yaparlar.

Olayları doğru bir biçimde ayrıştırırlar.

Kalbin derinliklerine doğru sefere çıkarlar.

Bunun için ilmin talibidirler.

İrfanın kemal mertebelerinin yolcusudurlar.

EY HAKİKATİN müheymin olmaya çalışan uyanık ve azimli yolcusu!

Bu keyfiyeti anlaman yolunu kolaylaştıracak, asan kılacaktır.

Yaşamın aktif bir üyesi hâline getirecektir seni.

Edilgen olmaktan çıkarıp kurtaracaktır. Pasif olmana izin vermeyecektir.

Birilerine kukla olmaktan sıyırıp alacak Hakkın hakikatli bir mümini yapacaktır.

Bilmelisin ki, Allah’ın korumasına ne kadar sahih olarak girersen koruman gerekenleri de o kadar sağlam koruyabileceksin.

Sana verilen yetileri sağda solda heder etmeyeceksin. Koruyup geliştirebileceksin.

İşte o zaman kendine ârif olup lazım geleni tam ve eksiksiz yaptığından bayramı hak etmiş olacaksın.

Hak edene helal olsun.

İyi bayramlar.

Ya Selam.